BNG Bank Erfgoedprijs 2022

Aanmeldformulier BNG Bank Erfgoedprijs 2022

Het thema voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022 is Erfgoed & Kunst Lees voor het invullen van dit formulier de omschrijving van het thema en de criteria, die onder het formulier staan. Bij eventuele vragen kunt u mailen naar info@kunsten92.nl.
Omschrijf in maximaal 150 woorden de activiteiten van uw gemeente waardoor deze in aanmerking komt voor de prijs. Voeg waar nodig links naar relevante projecten en programma’s

Achtergrond informatie over de BNG Bank Erfgoedprijs 2022

Gemeenten kunnen zich tot 24 juni a.s. aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022: de prijs voor de gemeente die het best met zijn erfgoed* om gaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt.

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 wil met deze prijs goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren. De BNG Bank Erfgoedprijs ter waarde van € 25.000 wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds en wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt.

Thema
Om meer focus in het aanmeldings- en selectieproces aan te brengen, wordt voor het eerst dit jaar gewerkt met een thema: Erfgoed & Kunst. Hoe kunnen kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe versterken de twee domeinen elkaar?

Er zijn hier verschillende perspectieven te onderscheiden: Hoe verbindt de lokale erfgoedgemeenschap (en gemeente), hier en nu, erfgoed met kunst? Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan het zichtbaar maken en doorgeven van dat erfgoed? Is het erfgoed richtinggevend voor het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid, en zo ja, hoe?

* Erfgoed zijn de zaken die wij met zijn allen belangrijk vinden om door te geven aan onze kinderen. Het gaat onder meer om monumentale gebouwen, archieven en collecties, historische landschappen, archeologie, museumcollecties, werelderfgoed, molens, mobiel erfgoed (inclusief varend erfgoed), verhalen en tradities, kerken, digitaal erfgoed, forten en linies, kastelen en buitenplaatsen.

Lees hier meer over de BNG Bank Erfgoedprijs