BNG Bank Erfgoedprijs 2022

Achtergrond informatie over de BNG Bank Erfgoedprijs 2022

Gemeenten kunnen zich tot 24 juni a.s. aanmelden voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2022: de prijs voor de gemeente die het best met zijn erfgoed* om gaat en daar op inspirerende wijze zijn inwoners bij betrekt.

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 wil met deze prijs goede voorbeelden delen en andere gemeenten inspireren. De BNG Bank Erfgoedprijs ter waarde van € 25.000 wordt mogelijk gemaakt door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds en wordt al sinds 2010 jaarlijks uitgereikt.

Thema
Om meer focus in het aanmeldings- en selectieproces aan te brengen, wordt voor het eerst dit jaar gewerkt met een thema: Erfgoed & Kunst. Hoe kunnen kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe versterken de twee domeinen elkaar?

Er zijn hier verschillende perspectieven te onderscheiden: Hoe verbindt de lokale erfgoedgemeenschap (en gemeente), hier en nu, erfgoed met kunst? Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan het zichtbaar maken en doorgeven van dat erfgoed? Is het erfgoed richtinggevend voor het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid, en zo ja, hoe?

* Erfgoed zijn de zaken die wij met zijn allen belangrijk vinden om door te geven aan onze kinderen. Het gaat onder meer om monumentale gebouwen, archieven en collecties, historische landschappen, archeologie, museumcollecties, werelderfgoed, molens, mobiel erfgoed (inclusief varend erfgoed), verhalen en tradities, kerken, digitaal erfgoed, forten en linies, kastelen en buitenplaatsen.

Lees hier meer over de BNG Bank Erfgoedprijs