20 juni 2013

Kort verslag Tweede Kamerdebat ‘Cultuur beweegt’

Op woensdag 19 juni 2013 vond het Tweede Kamerdebat plaats over onder andere de Visiebrief en de Museumbrief van minister Bussemaker

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN:  

Waardering voor Visiebrief
Er was kamerbrede waardering voor de Visiebrief van de minister. Alleen Mona Keijzer (CDA) ging echt in op de intentie van de minister om een dialoog over maatschappelijk waarde van kunst te voeren. ‘Durft de minister ook een debat aan over morele waarden?’ vroeg zij . Er waren vragen over de besteding van extra middelen: hoe rijmt zich dat met het strenge financiële beleid van vorig jaar en waarom is er geen aandacht voor culturele instellingen waar te hard op is bezuinigd? En hoe rijmt zich dat met het spreidingsbeleid? Tamara Venrooy (VVD ) waarschuwde voor incidentele reddingsoperaties zoals met Metropole Orkest en KIT: het zet volgens haar de deur open voor lobby voor redding van individuele instellingen. De minister antwoordde dat ze ondernemerschap echt wil doorzetten. Het kamerlid vroeg zich af wat de gevolgen straks zijn voor de cultuurbegroting.

Collectie en museum van Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) gered
OCW haalt € 5,5 miljoen uit het aankoopfonds om de collectie en bibliotheek van het KIT aan te kopen (2016). Minister Ploumen stelt tweemaal (2014 en 2015) € 5,5 miljoen euro beschikbaar voor het Tropenmuseum. Hiermee is het voortbestaan van collectie en bibliotheek tot 2017 gegarandeerd. Daarna komen museum en bibliotheek ten laste van de cultuurbegroting. Aan toekenning van het bedrag worden strenge voorwaarden verbonden. Voor de Cultuurnotaperiode 2017-2021 worden Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en het Afrikamuseum gevraagd één aanvraag in te dienen. De minister verwacht dat het subsidiebedrag dan flink omlaag kan.

Cultuurkaart voor 10 jaar veiliggesteld
De Tweede Kamer stemt in met financiering van de cultuurkaart voor 10 jaar. Deze termijn stelt zowel het onderwijs als de culturele sector in staat om structureel beleid te maken. De minister heeft hier € 50 miljoen voor nodig en heeft alvast € 39 miljoen beschikbaar gesteld uit de frictiekosten. Er waren veel vragen over de financiering, met name bij de VVD, maar de Kamer ging toch akkoord.

Toezeggingen en afspraken
> Minister Bussemaker:
Zal in een brief uitleggen wat er precies is afgesproken over het KIT: de voorwaarden voor toekenning voor subsidie t.b.v. de museumcollectie en bibliotheek;
Komt in het najaar met een voorstel voor een erfgoedwet;
Schrijft in het najaar een brief over het culturele bestel;
Heeft toegezegd dat de gemeente Ruinerwold geen beschermd dorpsgezicht wordt;
Werkt samen met de fondsen voornemens uit om zichtbaarheid van de cultuursector te vergroten en het bereiken van nieuwe doelgroepen en talentontwikkeling te stimuleren.
> Staatssecretaris Dekker schrijft een brief over het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) in het voortgezet onderwijs.
> Aan het eind van het jaar verschijnt Cultuur in Beeld, met cijfermatige monitoring van ontwikkelingen in de sector.
> D66 heeft een VAO (Voortgezet Algemeen Overleg) over de filmtop aangekondigd.
> D66 heeft toegezegd met een notitie te komen om kunstroof beter te kunnen bestrijden.
> Het ministerie stuurt op korte termijn een overzicht met toezeggingen, voorzien van data, aan de Tweede Kamer.