Publicaties

Eén à twee keer per jaar brengt Kunsten ’92 een publicatie uit, in gedrukte en digitale vorm. Cultuurpolitieke onderwerpen die in de dagelijkse hectiek slechts oppervlakkig aan bod komen, krijgen in het magazine ruimte voor grondige belichting en analyse. De onafhankelijke redactie komt periodiek bij elkaar om actuele onderwerpen te agenderen. Per onderwerp wordt een passende publicatievorm gekozen. Hieronder treft u de publicaties vanaf 2016.