• Over Kunsten ’92

  Kunsten ’92 is dè bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed en de creatieve sector. Zij telt 370 leden, instellingen uit alle geledingen van de cultuursector. Kunsten ’92 wil met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verstevigen.

 • Missie & doelstellingen

  Kunsten ’92 stelt zich ten doel met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

 • Agenda voor de verkiezingsprogramma’s

  Met “Cultuur werkt voor Nederland” vraagt Kunsten ’92 aan de hand van 5 agendapunten serieuze aandacht voor kunst, cultuur en cultuurbehoud in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. “Investeren in cultuur = Investeren in de Toekomst” met bijdragen van o.a. Robbert Dijkgraaf biedt een breder perspectief.

 • Over Kunsten '92

  Kunsten ’92 is dè bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt 370 leden, instellingen uit alle geledingen van de culturele en creatieve sector. Kunsten ’92 wil met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verstevigen.

 • Missie & doelstellingen

  Kunsten ’92 stelt zich ten doel met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

 • Over Kunsten '92

  Kunsten ’92 is de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt 350 leden, instellingen uit alle geledingen van de cultuursector. Kunsten ’92 wil een gedegen en op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid bevorderen waarin de cultuursector een actieve rol speelt.

 • Missie & doelstellingen

  Kunsten ’92 stelt zich ten doel met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

1
 • 19 Jun 2009

  Test featured item slider

  Kunsten ’92 wil met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verstevigen.

  Kunsten '92 pleit voor een duurzaam cultuurbeleid, waarin ruimte voor kunst en cultuur in het publieke domein centraal staat; ruimte op podia, in musea en in de media, maar zeker ook in het onderwijs en in het debat over internationale samenwerking.

0
https://www.kunsten92.nl/wp-content/themes/magpress