Partners

Vaste Partners
Of het nu het organiseren van een debat is of het agenderen van onderwerpen: samen staan we sterker. Daarom werkt Kunsten ’92 met de volgende instellingen op frequente basis samen: Boekmanstichting, de Akademie van KunstenFederatie Cultuur, Federatie Creatieve Industrie,  KunstenbondParadisoEuropean Cultural Foundation, Amsterdams directie-overleg Culturele Instellingen (ACI), LKCA, DutchCulture, Cultuur+Ondernemen, VSCD, VNPF, NAPK, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, De Creatieve Coalitie, Platform ACCT.

Erfgoedplatform
In 2009 is het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 opgericht, een samenwerkingsverband van een groot aantal erfgoedinstellingen. Initiatieven van het Erfgoedplatform zijn o.a. de Erfgoedagenda’s (voor landelijk, gemeentelijk erfgoedbeleid en provinciaal erfgoedbeleid), de BNG Bank Erfgoedprijs en het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018. Klik hier voor de leden van het Erfgoedplatform.

Europaplatform
In 2019 heeft Kunsten ’92, in aanloop naar de Europese Verkiezingen in mei van dat jaar, een Europaplatform opgericht. Met onze Europese partnerorganisaties zijn we ervan overtuigd dat Europees cultuurbeleid, en met name de betrokkenheid van de sector zelf daarbij, zowel vanuit de rijksoverheid als vanuit de steden, meer aandacht en ondersteuning verdient. Aangesloten zijn o.a. ECF, Culture Action Europe, Europa Nostra, Gemeente Amsterdam, Waag, DutchCulture, Boekmanstichting, LKCA, Eurosonic|Noorderslag, Paradiso, Universiteit van Amsterdam, If I can’t dance, Vandejong.

Taskforce Culturele en Creatieve Sector
Naar aanleiding van de corona crisis ontstond er een behoefte naar een gezamenlijke aanpak om goed te kijken naar de effectiviteit van de maatregelen, input te leveren en iedereen in de sector betrokken en geïnformeerd te houden. Hieruit werd de Taskforce Culturele en Creatieve Sector opgericht. Kunsten ’92 is voorzitter van de taskforce, en werkt daarin nauw samen met de volgende koepels: Creatieve CoalitieFederatie Creatieve IndustrieFederatie Cultuur en het Erfgoedplatform. Aan de taskforce zijn ook toegevoegd de VVTP en de VVEM.

Beroepsverenigingen
Kunsten ’92 is geen beroepsvereniging. Om ons doel om met een gezamenlijke stem het klimaat voor de culturele en creatieve sector te verstevigen werken we graag samen met deze groepen. Voor dienstverlening en sectorspecifieke kwesties verwijzen we je graag door naar de beroepsverenigingen, hieronder een greep:

ACT – belangenorganisatie voor acteurs
BNA – Branchevereniging Nederlandse Architecten
BNO – Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
bni – Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten
DGA – Dutch Games Association is een brancheorganisatie voor de games sector
DuPho– Dutch Photographers is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen
Dutch Directors Guild – belangenorganisatie van regisseurs, zowel collectief als individueel
Kunstenbond – belangenbehartiger in de creatieve sector voor makers, denkers en aanjagers
MoDiNT – Brancheorganisatie voor mode
NGA – De Nederlandse Galerie Associatie is het aanspreekpunt voor de overheid, culturele instellingen, de media en het bedrijfsleven over allerlei onderwerpen die galeriehouders aangaan
NAPA – de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie biedt een gezamenlijke stem aan onafhankelijke professionele producenten
Nieuw Geneco – de Nederlandse beroepsvereniging van componisten
Platform BK – vereniging die de rol van kunst in de samenleving onderzoekt en actie voert voor beter kunstbeleid
Leden van de Creatieve Coalitie – 42 beroeps- en belangenorganisaties van alle werkenden- makers, vrijeberoepsbeoefenaars en werknemers, om gezamenlijk bij te dragen aan het verbeteren van de sociaal-economisch arbeidsomstandigheden van werkenden. Een volledige lijst van aangesloten verenigingen vind je hier.