Word Vriend

Het is ook mogelijk aan te sluiten als Vriend! We willen graag publiek, werkenden in de culturele of aanverwante sectoren, makers, zzp’ers, maar ook werkenden in andere domeinen op deze manier actief bij ons werk betrekken*. Om kennis met elkaar te delen, het debat te voeren over cultuurbeleid en zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor onze sector. Via nieuwsbrieven informeert Kunsten ’92 de vrienden regelmatig over ontwikkelingen in de sector en word je bevraagd of uitgenodigd om bij te dragen via gesprekken, enquêtes, oproepen of webinars.

Aanmelden als vriend

Totaal: € -

* Vrienden hebben binnen de vereniging geen stemrecht, alleen leden kunnen deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering en stemmen.

**Kunsten ’92 is geen beroepsvereniging. Wij raden alle werkenden aan om zich te verenigen in hun beroepsorganisaties en vakbond (die bovendien m.b.t. sectorspecifieke kwesties adviseren). De beroepsorganisaties zijn te vinden op onze Partner pagina.

Wie niet meer Vriend wil zijn, kan zich afmelden via info@kunsten92.nl.