Vriendencontributie

Wij willen via onze Vrienden graag een brede groep van publiek, werkenden in de culturele of aanverwante sectoren, makers, zzp’ers, maar ook werkenden in andere domeinen actief bij ons werk betrekken. We hechten er waarde aan dat het voor iedereen mogelijk is zich aan te sluiten en ons werk te steunen: daarom is de jaarlijkse contributie naar eigen inzicht te bepalen. Zie hieronder een inkomens-gebaseerde staffel voor een indicatie voor een contributiebedrag.