Bestuur en organisatie

Bestuur

Kunsten ’92 heeft een breed samengesteld bestuur met directeuren en kunstenaars uit verschillende disciplines. Bestuursleden hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel. Bestuursleden zijn behalve bij hun eigen sector ook betrokken bij de ontwikkelingen in de gehele culturele en creatieve sector en hebben een goed netwerk binnen de lokale en landelijke politiek. Het dagelijks bestuur overlegt regelmatig met het bureau over organisatorische en financiële zaken, het algemeen bestuur komt 5 keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van de Vereniging. Bestuursleden hebben regelmatig zitting in werkgroepen en projecten die door Kunsten ’92 worden georganiseerd.

De nevenfuncties en een profiel van het bestuur staan hier vermeld.

Dagelijks Bestuur
Jan Zoet – voorzitter – algemeen directeur Zuiderstrandtheater en Amare
Joachim Fleury – penningmeester – partner Clifford Chance; voorzitter Napk
Els van der Plas – zakelijk directeur Bonnefanten Museum
Walter Groenen – directeur CJP

Algemeen Bestuur
Bestaat uit Dagelijks Bestuur plus:
Anne Breure – theatermaker
Peter van den Bunder – belangenbehartiger Kunstenbond
Zippora Elders – directeur/ hoofdcurator Kunstfort Vijfhuizen en Cocurator sonsbeek20–>24
Jeroen van Erp – strateeg Fabrique en hoogleraar Concept Design TU Delft
Sandra den Hamer – directeur EYE Filmmuseum
Meta Knol – directeur Leiden European City of Science 2022
Marlo Reeders – directeur Nationale Monumentenorganisatie
Naomi Velissariou – kunstenaar
Willem van Zeeland – hoofdredacteur Media VPRO

Redactie Magazine

Eén à twee keer per jaar brengt Kunsten ’92 een publicatie uit, in gedrukte en digitale vorm. Cultuurpolitieke onderwerpen die in de dagelijkse hectiek slechts oppervlakkig aan bod komen, krijgen in het magazine ruimte voor grondige belichting en analyse. De onafhankelijke redactie komt periodiek bij elkaar om actuele onderwerpen te agenderen. Per onderwerp wordt een passende publicatievorm gekozen.

Edo Dijksterhuis, (eind)redacteur
Rabiaâ Benlahbib, redacteur
Sandra Jongenelen, redacteur
Miriam van Ommeren, redacteur
Femke de Wild, redacteur
Marianne Versteegh

Bureau

Marianne Versteegh
algemeen secretaris
Heleen Alberdingk Thijm
zakelijk | projecten
Leanne Hoogwaerts
netwerk | beleid | erfgoed
Pien van Gemert
project Fair Practice Code

Kunsten ’92 biedt regelmatig gelegenheid aan stagiaires om deel te nemen aan projecten en maakt vaak dankbaar gebruik van de gastvrijheid en de expertise van haar leden bij het organiseren van bijeenkomsten en projecten.

Het bureau is in principe telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag en altijd per e-mail: info@kunsten92.nl. De e-mail wordt dagelijks gelezen.