Bestuur en organisatie

Bestuur

Kunsten ’92 heeft een breed samengesteld bestuur met directeuren en kunstenaars uit verschillende disciplines. Bestuursleden hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel en voeren de bestuursfunctie onbezoldigd uit. Bestuursleden zijn behalve bij hun eigen sector ook betrokken bij de ontwikkelingen in de gehele culturele en creatieve sector en hebben een goed netwerk binnen de lokale en landelijke politiek. Het dagelijks bestuur overlegt regelmatig met het bureau over organisatorische en financiële zaken, het algemeen bestuur komt 5 keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van de Vereniging. Bestuursleden hebben regelmatig zitting in werkgroepen en projecten die door Kunsten ’92 worden georganiseerd.

Klik voor: nevenfuncties van bestuursleden, profiel van het bestuur, aftreedschema en Handreiking werving en selectie nieuwe bestuursleden.

DAGELIJKS BESTUUR
Anne Breure – covoorzitter – creatief directeur Theater Utrecht
Jeroen Bartelse – covoorzitter – algemeen directeur TivoliVredenburg
Walter Groenen – penningmeester – directeur CJP
Sandra den Hamer – directeur EYE Filmmuseum
Willem van Zeeland – secretaris – hoofdredacteur Media VPRO

ALGEMEEN BESTUUR
Bestaat uit Dagelijks Bestuur plus:
Rosa Asbreuk – actrice en theatermaker bij de Theatertroep en de Spelersfederatie
Farid Benmbarek – managing Director @ Straight Shooter Publishing en Lid MT @ Top Notch / Noah’s Ark (TNNA)
Peter van den Bunder – belangenbehartiger Kunstenbond
Birgit Donker – directeur Nederlands Fotomuseum
Zippora Elders – head of Curatorial Department & Outreach Gropius Bau in Berlijn
Aiman Hassani – co-directeur WeDoWe en filmmaker
Meta Knol – directeur Leiden European City of Science 2022
Marlo Reeders – directeur Nationale Monumentenorganisatie
Heleen Rouw – algemeen directeur Cinekid
Jörgen Tjon A Fong – directeur De Kleine Komedie
Jan Geert Vierkant – directeur Metropole Orkest

Redactie Magazine

Eén à twee keer per jaar brengt Kunsten ’92 een publicatie uit, in gedrukte en digitale vorm. Cultuurpolitieke onderwerpen die in de dagelijkse hectiek slechts oppervlakkig aan bod komen, krijgen in het magazine ruimte voor grondige belichting en analyse. De onafhankelijke redactie komt periodiek bij elkaar om actuele onderwerpen te agenderen. Per onderwerp wordt een passende publicatievorm gekozen.

Edo Dijksterhuis, (eind)redacteur
Rabiaâ Benlahbib, redacteur
Sandra Jongenelen, redacteur
Miriam van Ommeren, redacteur
Femke de Wild, redacteur
Marianne Versteegh

Bureau

Astrid Weij
directeur
Heleen Alberdingk Thijm
zakelijk | projecten
Leanne Hoogwaerts
netwerk | beleid | erfgoed
Pien van Gemert project Fair Practice Code | KUNSTEN2030
Cherelle Jaleesa Karsseboom projectmedewerker

Vacatures

Wanneer er vacatures zijn binnen Kunsten ’92 worden deze hier vermeld.

Kunsten ’92 biedt ook regelmatig gelegenheid aan stagiaires om deel te nemen aan projecten en maakt vaak dankbaar gebruik van de gastvrijheid en de expertise van haar leden bij het organiseren van bijeenkomsten en projecten.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!