Bestuur en organisatie

Bestuur

Kunsten ’92 heeft een breed samengesteld bestuur met directeuren en kunstenaars uit verschillende disciplines. Bestuursleden hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel en voeren de bestuursfunctie onbezoldigd uit. Bestuursleden zijn behalve bij hun eigen sector ook betrokken bij de ontwikkelingen in de gehele culturele en creatieve sector en hebben een goed netwerk binnen de lokale en landelijke politiek. Het dagelijks bestuur overlegt regelmatig met het bureau over organisatorische en financiële zaken, het algemeen bestuur komt 5 keer per jaar bijeen en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van de Vereniging. Bestuursleden hebben regelmatig zitting in werkgroepen en projecten die door Kunsten ’92 worden georganiseerd.

DAGELIJKS BESTUUR
Anne Breure – covoorzitter – creatief directeur Theater Utrecht
Jeroen Bartelse – covoorzitter – algemeen directeur TivoliVredenburg
Walter Groenen – penningmeester – directeur CJP
Valentijn Byvanck – directeur Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur


ALGEMEEN BESTUUR
Bestaat uit Dagelijks Bestuur plus:
Rosa Asbreuk – actrice en theatermaker bij de Theatertroep en de Spelersfederatie
Farid Benmbarek – managing Director @ Straight Shooter Publishing en Lid MT @ Top Notch / Noah’s Ark (TNNA)
Peggy Brandon – kwartiermaker museaal van het Nationaal Slavernijmuseum in oprichting en directeur Mocca
Peter van den Bunder – belangenbehartiger Kunstenbond
Birgit Donker – directeur Nederlands Fotomuseum
Aiman Hassani – co-directeur WeDoWe en filmmaker
Meta Knol – ontwikkelaar | kunst, wetenschap, maatschappij
Joost Oomen – schrijver, dichter en theatermaker
Heleen Rouw – algemeen directeur Cinekid
Jörgen Tjon A Fong – directeur De Kleine Komedie
Jan Geert Vierkant – directeur Metropole Orkest

Governance

Klik op de volgende onderwerpen voor:
Nevenfuncties van bestuursleden
Profiel van bestuursleden
Aftreedschema van bestuursleden
Handreiking voor werving en selectie van nieuwe bestuursleden
Bestuursreglement
Directiereglement

Statuten

Redactie Magazine

Met enige regelmaat brengt Kunsten ’92 een publicatie uit, tegenwoordig vooral in digitale vorm. Cultuurpolitieke onderwerpen die in de dagelijkse hectiek slechts oppervlakkig aan bod komen, krijgen in het magazine ruimte voor grondige belichting en analyse. De onafhankelijke redactie komt periodiek bij elkaar om actuele onderwerpen te agenderen. Per onderwerp wordt een passende publicatievorm gekozen.

Edo Dijksterhuis, (eind)redacteur
Rabiaâ Benlahbib, redacteur
Sandra Jongenelen, redacteur
Miriam van Ommeren, redacteur
Femke de Wild, redacteur
Astrid Weij

Bureau

Astrid Weij
directeur
Heleen Alberdingk Thijm
zakelijk | projecten
Leanne Hoogwaerts
netwerk | beleid
Pien van Gemert project Fair Practice Code | KUNSTEN2030
Eveline Mineur erfgoed | projecten

Vacatures

Wanneer er vacatures zijn binnen Kunsten ’92 worden deze hier vermeld.

Kunsten ’92 biedt ook regelmatig gelegenheid aan stagiaires om deel te nemen aan projecten en maakt vaak dankbaar gebruik van de gastvrijheid en de expertise van haar leden bij het organiseren van bijeenkomsten en projecten.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!