New Creative Deal

Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie hebben op 2 maart 2021 de ‘New Creative Deal gelanceerd: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector. Het manifest vormt de basis voor de belangen waar we ons de komende jaren als vereniging voor inzetten: richting verkiezingen en ook toekomstige besteldiscussies.

Nederland behoort al jaren tot de absolute top op het gebied van architectuur, media, kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp. De sector vergroot ons innovatief vermogen, draagt buitengewoon bij aan ons welzijn en onze welvaart, aan de kwaliteit van ons onderwijs en aan een gezonde democratie. Nu de coronacrisis diepe sporen achterlaat, is een plan waarin herstel en vernieuwing samenkomen van groot belang.

Het plan richt zich op drie grote ambities: iedere Nederlander krijgt onbelemmerd toegang tot een breed palet aan cultuurervaringen; de culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken; de culturele en creatieve sector zet samen met de overheid in op een vitale sector, die wendbaar en financieel weerbaarder is dan voorheen.

Om deze doelen te realiseren presenteert de sector 31 acties langs vijf hoofdlijnen:

  • Een samenhangend en duurzaam beleid voor de hele culturele en creatieve sector, inclusief media, met één visie en één minister.
  • Voldoende middelen voor de sector om de crisis te boven te komen èn zich duurzaam uit de crisis te innoveren. Hierbij zijn investeringen in de arbeidsmarkt, lokale infrastructuur, ondernemerschap en nieuwe ontwikkelingen van groot belang.
  • Vergroting van de impact van de culturele en creatieve sector bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
  • Stevige investeringen in kunstonderwijs, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid.
  • Ruimhartig fiscaal beleid voor donaties en crowdfunding.

Bekijk hier de website.

Actuele berichten: New Creative Deal