Europaplatform

Wij willen een sterke Europese cultuuragenda die bijdraagt aan een democratisch, innovatief en divers Europa.

Daarom hebben wij – Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra, samen met Nederlandse instellingen uit de culturele, creatieve en erfgoedsector – het Europaplatform opgericht. Het Europaplatform heeft als doel om visieontwikkeling en belangenbehartiging vanuit deze sectoren kracht bij te zetten en daarmee bij te dragen aan een sterkere vertegenwoordiging op Europees niveau.

Actuele berichten: Europaplatform