Word Lid

Het doel van Kunsten ’92 is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. Als belangenbehartiger en verbinder van de hele culturele en creatieve sector, kunnen we een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Om die redenen sluiten sinds 1992 instellingen die werkzaam zijn binnen de kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie, zich als lid bij ons aan. Lees hier meer over wat we concreet doen.

Kunsten ’92 is een ledenvereniging en ontvangt geen subsidie. De inkomsten uit de lidmaatschappen zijn van onmisbare waarde voor Kunsten ’92. Leden praten mee en hebben stemrecht. Twee keer per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats.