Lidmaatschap Kunsten ’92: veelgestelde vragen

Ik ben al lid van een branche- of beroepsvereniging. Waarom moet ik ook lid worden van Kunsten ’92?

Kunsten ’92 is er voor de hele sector. En er zijn veel onderwerpen, zoals ook in deze crisis is gebleken, waarbij het echt helpt als we met één stem spreken. Kunsten ’92 kan dat als geen ander doen. Het geeft brancheverenigingen bovendien de ruimte om zich te focussen op hun eigen sectorale belangen. Daarbij kan Kunsten ’92 als het om een breder belang gaat, brancheverenigingen ook helpen in de lobby. Zo deden we dat al meerdere malen in de lobby van de podiumkunsten en de beeldende kunst. Daar waar het belang van de keten of van een discipline ondersteuning behoeft en het is voor het algehele culturele klimaat van belang, dan spelen wij daarin een versterkende en verbindende rol. Onze lange ledenlijst is daarbij een krachtig wapen.  

We zijn er in principe voor iedereen in de culturele en creatieve sector, of ze lid zijn of niet, maar we hebben de inkomsten van onze leden wel nodig om ons werk te kunnen doen.  Iedereen die nog geen lid van ons is zou dit wel in overweging kunnen nemen. Aansluiten bij Kunsten ’92 is financieel gezien van een heel andere orde dan het lidmaatschap van brancheorganisaties, maar de solidariteit die je daarmee toont is echt heel veel waard.

Wat is de jaarlijkse contributie?

Wij gaan uit van het motto ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We hanteren verschillende contributiecategorieën op basis van de inkomsten van de instelling, het laagste tarief is EUR 125,- per jaar. Kijk voor de exacte contributiehoogten hier onder ‘wat kost het?’.

Mijn organisatie is niet gesubsidieerd, kan ik dan ook lid worden?

Kunsten ’92 is er voor het gehele kunst- en cultuurveld, voor zowel de gesubsidieerde instellingen als de niet-gesubsidieerde instellingen. Want ook niet gesubsidieerde instellingen hebben te maken met de kansen en onvolkomenheden van het beleid van overheden. En ook zij hebben belang bij bloeiend en gedragen cultureel klimaat in Nederland. Onze agenda is breed en kent vele aandachtspunten die ook overlappen met andere sectoren. We lobbyen niet alleen bij het ministerie van OCW, maar ook bij andere departementen. We weten allemaal dat naast besluitvorming over subsidies, wet- en regelgeving, of het nu over fiscale zaken gaat, over sociaal beleid, of ruimtelijke ontwikkeling, veel invloed hebben op de culturele en creatieve sector. Allemaal onderwerpen die soms ook aandacht vragen maar niet altijd passen in de dagelijkse agenda. 

Wat zijn de grootste verschillen tussen het lidmaatschap en vriend zijn?

Lidmaatschap is voor organisaties en instellingen in de culturele en creatieve sector. Leden hebben stemrecht en nemen deel aan de Algemene Ledenvergadering.

Individuen die de cultuur een warm hart toedragen en onze lobby graag inhoudelijk of financieel steunen kunnen Vriend worden. Kijk op de Word Vriend pagina om voorbeelden te zien van individuen die zich aan kunnen sluiten. Vrienden hebben geen stemrecht en kunnen niet deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering, maar worden net als de leden regelmatig gevraagd voor input voor de algemene lobby.