Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Opnieuw staat er veel op het spel, we zetten ons onverminderd in om te zorgen dat cultuur een centrale plek krijgt bij het nieuwe kabinet. We benadrukken het belang van de vele thema’s die volgens ons aandacht behoeven, zoals maatschappelijke innovatie, cultuuronderwijs, een gezonde arbeidsmarkt, duurzaamheid en digitalisering. Op deze pagina brengen we voor onze achterban zoveel mogelijk informatie samen op een plek.

Inbreng Kunsten ’92

Cultuur

Tijdens het zomerreces zijn de politieke partijen hard bezig geweest met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november aanstaande. Kunsten ’92 heeft politieke partijen eind juli 2023 een aantal suggesties gestuurd ten behoeve van hun verkiezingsprogramma.

Lees hier onze inbreng.

Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

Cultuureducatie en -participatie zijn van belang, daarover zijn bijna alle politieke partijen het eens. Ook de stemwijzer heeft cultuuronderwijs als een van de dertig stellingen opgenomen. De werkgroep cultuureducatie en participatie van Kunsten ’92 heeft voor de verkiezingen een pamflet voorbereid met de inzet van Kunsten ’92 voor de formatie, deze lees je hier.

Erfgoed

Op het gebied van erfgoed doen we een inbreng voor het regeerakkoord 2024: Erfgoed terug op de politieke agenda. Dat is wat wij, meer dan 50 erfgoedorganisaties verenigd in de Federatie Instandhouding Monumenten en het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, aan de volksvertegenwoordigers willen meegeven. Nederland staat voor enorme ruimtelijke transities. Maak erfgoed het uitgangspunt voor beslissingen over hoe we willen wonen, leven en werken.

Op de website Erfgoed als uitgangspunt staan de maatschappelijke opgaven waarin erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan een oplossing omschreven.

Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat 🚀

Op woensdagmiddag 15 november gaan (kandidaat) Tweede Kamerleden met elkaar in debat over kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie. Aan de hand van diverse stellingen spreken zij over het onbenutte potentieel van de sector. Zij wisselen van gedachten over hoe zij de bestaanszekerheid van werkenden in de sector willen verbeteren. Daarnaast schetsen zij hun visie op de rol van de culturele en creatieve sector in onze maatschappij.

Aanmelden voor het debat is kosteloos en kan hier.

Wat zeggen de partijen?