Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Opnieuw stond er veel op het spel. Kunsten ’92 zet zich, ook tijdens de formatie, onverminderd in om te zorgen dat cultuur een centrale plek krijgt bij het nieuwe kabinet. We benadrukken het belang van de vele thema’s die volgens ons aandacht behoeven, zoals maatschappelijke innovatie, cultuuronderwijs, een gezonde arbeidsmarkt, duurzaamheid en digitalisering. Op deze pagina brengen we voor onze achterban zoveel mogelijk informatie samen op een plek.

Formatie 2023/2024

Inbreng Kunsten ’92 in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Het Collectieve Creatieve Cultuurdebat 🚀

Op woensdagmiddag 15 november organiseerde Kunsten ’92 samen met collega brancheorganisaties het Collectieve Creatieve Cultuurdebat. Tijdens deze bijeenkomst gingen (kandidaat) Tweede Kamerleden met elkaar in debat over kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie. Aan de hand van diverse stellingen spraken zij over het onbenutte potentieel van de sector, en wisselden ze van gedachten over hoe zij de bestaanszekerheid van werkenden in de sector willen verbeteren. Daarnaast schetsten zij hun visie op de rol van de culturele en creatieve sector in onze maatschappij.

Wat zeggen de partijen?