Nevenfuncties bestuursleden Kunsten ’92

Dagelijks Bestuur

Anne Breure covoorzitter onafhankelijk strategisch adviseur en curator podiumkunsten
Lid Raad van Toezicht Frascati Theater
Voorzitter Raad van Toezicht Klein Amsterdam – Stichting Leren in de Tussenruimte
Secretaris Stichting Naomi Velissariou
Vicevoorzitter Politiek D66 Amsterdam
Bestuurslid, ARTIS-Kring


Jeroen Bartelse – covoorzitter algemeen directeur TivoliVredenburg
Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting
Lid Taskforce Culturele en Creatieve Sector


Walter Groenen – directeur CJP
Bestuurslid European Youth Card Association (EYCA)
Lid Raad van Advies Nationale Jeugdraad
Lid Raad van Advies NTR
Voorzitter Stichting Theater Educatie Projecten

Algemeen Bestuur


Bestaat uit Dagelijks Bestuur plus:

Rosa Asbreuk – actrice en theatermaker bij de Theatertroep en de Spelersfederatie
Oprichter van L’eau pour l’art/water voor de kunst en van Platform Aanvang!
Eigenaar van theatercafé de Richel


Farid Benmbarek – managing Director @ Straight Shooter Publishing en Lid MT @ Top Notch / Noah’s Ark (TNNA)
Lid Raad van Toezicht @ Eurosonic Noorderslag
Bestuurslid Amsterdamse Kunstraad

Peter van den Bunder – belangenbehartiger Kunstenbond
Lid Taskforce Culturele en Creatieve Sector

Peggy Brandon – kwartiermaker museaal van het Nationaal Slavernijmuseum in oprichting en directeur Mocca
Voorzitter Raad van Toezicht stichting Musea Bekennen Kleur
Voorzitter bestuur Mooie Kinderboekenfestival
Voorzitter jury Gouden en Zilveren Penseel van de CPNB
Adviseur AHK Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Voorzitter van de Commissie voor Sectorinstituten, van de Raad voor Cultuu
r

Valentijn Byvanck – directeur Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur
Bestuurslid Stichting Cultuur in Maastricht
Lid selectiecommissie adviseurs Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Birgit Donker – directeur-bestuurder Nederlands Fotomuseum
Voorzitter Bestuur Stichting Lux et Libertas van NRC Handelsblad
Lid Agendacommissie van het Rotterdamse Directeurenoverleg
Lid werkgroep Kwaliteitsborging Rijksmusea
Ambassadeur Dress for Success Rotterdam
Lid Stuurgroep Cultuur Inclusief


Aiman Hassani – co-directeur WeDoWe en filmmaker

Meta Knol – ontwikkelaar | kunst, wetenschap, maatschappij
Voorzitter jury Abe Bonnema Prijs
Voorzitter bestuur Stichting Tonality
Lid bestuur Vereniging Rembrandt
Lid Raad van Advies Veerstichting
Lid Programmacommissie Nationale Wetenschaps Agenda
Commissie Collectie Nederland (Raad voor Cultuur)


Joost Oomen – schrijver, dichter en theatermaker
Poëziedocent lager en middelbaar onderwijs

Heleen Rouw – algemeen directeur Cinekid
Lid Raad van Toezicht VPRO

Jörgen Tjon A Fong – directeur De Kleine Komedie
Acteur, gastcurator en moderator van debatten

Jan Geert Vierkant – directeur Metropole Orkest
Bestuurslid/penningmeester Stichting Britten voor jong muziektalent
Lid Raad van Advies Prins Claus Conservatorium