Privacy

Op deze pagina lichten wij ons privacybeleid toe in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel de nieuwe Privacywet.

PRIVACY VERKLARING EN COOKIE STATEMENT KUNSTEN ‘92

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze relaties. In deze privacyverklaring laten we weten welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Kunsten ‘92
Wij zijn een belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, een vereniging met 420 leden. Kunsten ’92 richt zich op belangenbehartiging, imagoverbetering van de culturele sector en informatievoorziening. Daarnaast vervult Kunsten ’92 een belangrijke netwerkfunctie. Onze missie is om met een gezamenlijke stem een bloeiend klimaat voor kunst en cultuursector in Nederland te bevorderen. Wij organiseren activiteiten, informeren onze leden en andere belanghebbenden en doen onderzoek. Daarnaast hebben we een kleine groep donateurs. Wij houden onze relaties per e-mail (bijv. nieuwsbrief en nieuwsberichten) of post (bijv. publicaties of uitnodiging voor Paradisodebat en Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs) op de hoogte van onze activiteiten.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij ontvangen uw gegevens op de volgende wijze:
* Lidmaatschap en donateurs: de gegevens die wij ontvangen via het betreffende aanmeldformulier.
* Belanghebbenden: de gegevens die wij ontvangen bijvoorbeeld bij aanmelding voor de nieuwsbrief of omdat wij met u samenwerken.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?
Uw gegevens gebruiken wij om u te informeren en uit te nodigen, om onderzoek uit te voeren en om nieuwe projecten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden. Tot slot gebruiken wij deze gegevens om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hoe kan ik mij afmelden voor de nieuwsbrief?
De informatie over diensten willen wij u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. U kunt zich op elk moment weer afmelden. Bij e-mails kan dat via de afmeldlink onder onze e-mails. Bij post kan dat via een e-mail aan: info@kunsten92.nl.

Welke bewaartermijn hanteren wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Voor alle ontvangers van onze nieuwsbrieven en uitnodigen, betekent dit dat we uw gegevens bewaren totdat u zich afmeldt. Voor leden en donateurs betekent dit dat we uw gegevens twee jaar na beeindiging van het lidmaat- of donateurschap bewaren. Na het verstrijken van de bezwaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze systemen.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?
Wij kunnen uw gegevens delen met twee externe dienstverleners, zodat zij diensten kunnen verlenen aan ons. Dit zijn het mailinglijstbedrijf (voor mailings) en het administratiekantoor (voor de facturen). Wij hebben met deze partijen afspraken gemaakt (Verwerkingsovereenkomsten) om optimale beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Daarnaast delen wij uw gegevens niet met derde partijen.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat zijn mijn rechten?
U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen richten aan: info@kunsten92.nl.

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de website met regelmaat te controleren.

Onze gegevens

KUNSTEN ‘92
HERENGRACHT 62
1015 BP AMSTERDAM
020 – 4220322
info@kunsten92.nl
KvK 4041305