11 maart 2021

Taskforce culturele en creatieve sector

Totstandkoming van en deelnemers aan de taskforce

Op donderdag 12 maart 2020 kondigde het kabinet aan dat vanwege coronamaatregelen de theaters, musea, bioscopen en andere culturele instellingen moesten sluiten.Kunsten ’92 heeft direct nadat op 12 maart de motie in de Tweede Kamer was aangenomen een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve CoalitieFederatie Creatieve IndustrieFederatie Cultuur, het Erfgoedplatform en Kunsten ’92. < Klik op de namen om de leden van deze koepels te bekijken.

Aan de taskforce zijn ook toegevoegd de VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten), de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), NAPA (audiovisuele producenten), de Federatie AuteursrechtbelangenDe Zaak Nu, ENCORE, Platform ACCT en de Popcoalitie. In de Taskforce culturele en creatieve sector is ook vertegenwoordigd de Alliantie van Evenementenbouwers. Omgekeerd neemt de taskforce deel aan deze evenementenalliantie. Lees HIER meer over alle aangesloten organisaties.

Doel en werkwijze van de taskforce
De taskforce beschrijft in samenspraak met de diverse partijen, bestuurders, Kamerleden en overheden de sectorspecifieke problematiek, inventariseert de financiële schade op de kortere en de langere termijn en ontwikkelt voorstellen voor de ondersteuning van de cultuursector. Eenmaal per 2 weken (tot zomer 2020 eenmaal per week) vergadert de taskforce per zoom, onder voorzitterschap van Jan Zoet, voorzitter van Kunsten ’92.

Brieven van de taskforce
De taskforce culturele en creatieve sector heeft sinds 12 maart vijftien brieven geschreven aan ministers (en woordvoerders in de Tweede Kamer) van OCW, EZK, BZK, SZW en Financiën, om steun te bepleiten voor de gehele culturele en creatieve sector en om voorstellen te doen over de invulling en uitwerking van specifieke (cultuur) en generieke steunmaatregelen en -pakketten. Lees HIER alle brieven van de taskforce.

Resultaten
*
Het kabinet heeft drie (algemene) generieke steunpakketten beschikbaar gesteld, namelijk het eerste (op 17 maart 2020), het tweede (op 20 mei 2020) en het derde (op 28 augustus 2020), met daarna uitbreidingen van het derde steunpakket in december 2020 en in januari 2021. De cultuursector kan hier (indien van toepassing) gebruik van maken.
* Twee specifieke steunpakketten voor de culturele en creatieve sector zijn daarnaast tot stand gekomen:
> op 15 april 2020 het eerste steunpakket van € 300 miljoen “Aanvullende ondersteuning voor culturele sector
> op 28 augustus 2020 een tweede steunpakket van € 482 miljoen “Tweede steunpakket culturele en creatieve sector
* In de uitbreiding van het derde generieke steunpakket dat op  27 oktober bekend is gemaakt is ook een bijdrage van €40 miljoen opgenomen voor de ondersteuning van commerciële culturele producenten.

Taskforce in de media vanaf zomer 2020
Klik HIER voor een greep uit artikelen in de media waarin de Taskforce culturele en creatieve sector wordt genoemd

Informatievoorziening in de eerste vier maanden na 12 maart 2020

Van 12 maart tot en met 10 juli 2020 heeft de taskforce van dag tot dag bijgehouden en gepubliceerd:
> Stand van zaken per dag, lees hier
> Berichten in de media over corona en de culturele en creatieve sector, lees hier

Contact met de taskforce
Via het mailadres heleen@kunsten92.nl