10 juni 2021

Brief taskforce aan Tweede Kamer voor debat op 14 juni 2021

Op donderdag 10 juni 2021 heeft de Taskforce culturele en creatieve sector een brief aan de Tweede Kamer gestuurd voor het Tweede Kamerdebat Cultuur en corona op maandag 14 juni a.s.

De taskforce geeft daarin aan dat – ondanks de zeer welkome en in dank ontvangen steunpakketten specifiek voor cultuur – het tijd en extra investeringen zal kosten voor de culturele en creatieve sector om het inkomstenniveau van voor de crisis te kunnen bereiken. De taskforce geeft aan dat de weg naar een veerkrachtige, gezonde sector, waar het publiek ten volle van kan genieten, moet lopen via noodsteun en via herstel en transitie.


Noodsteun

Steun, ook in het derde en vierde kwartaal van 2021, zal urgent en noodzakelijk blijven. De taskforce heeft voor 2021 alleen al een gemis aan publieksinkomsten becijferd van € 2,7 miljard. Voor de tweede helft van 2021 is dit omzetverlies, rekening houdend met heropening, € 787 miljoen. Urgente aandachtspunten op dit vlak liggen bij zzp’ers, niet-gesubsidieerden, erfgoed, poppodia en de lokale culturele infrastructuur.

Herstel en transitie

Een belangrijke opgave van het nieuwe kabinet en deze Tweede Kamer is om herstel van de samenleving te bevorderen. Hier liggen grote uitdagingen en kansen, ook voor de culturele en creatieve sector. Investeren in herstel van deze sector is ook investeren in de maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. Daarom pleit de taskforce ervoor om de culturele en creatieve sector wezenlijk onderdeel uit te laten maken van het herstelplan.

Wat betreft de korte en middellange termijn gaat het dan vooral om maatregelen die producenten, makers en culturele instellingen in staat stellen opnieuw aan de slag te kunnen en zich voor te bereiden op de toekomst. De taskforce draagt daartoe aanbevelingen aan ter versterking van de arbeidsmarkt en voor herstel van de markt.

Voor de langere termijn doet de taskforce een dringend beroep op de Tweede Kamer om te zorgen dat de randvoorwaarden voor een transitie naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector worden opgenomen in het regeerakkoord. Die randvoorwaarden zijn naast fair practice (incl. diversiteit, inclusie en good governance), verlenging van de cultuurnotaperiode en een structurele investering van € 500 miljoen extra per jaar in de culturele en creatieve sector. De New Creative Deal, die we onlangs aan Informateur Hamer en aan de nieuwe cultuurwoordvoerders hebben gepresenteerd, geeft het nieuwe kabinet handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Lees de brief hieronder.

VOLLEDIGE BRIEF TF 10 JUNI 2021

1 reactie

Reacties zijn gesloten.