• Over Kunsten ’92

  Kunsten ’92 is de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt 390 leden, instellingen uit alle geledingen van de cultuursector. Kunsten ’92 wil een gedegen en op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid bevorderen waarin de cultuursector een actieve rol speelt.

 • Missie & doelstellingen

  Kunsten ’92 stelt zich ten doel met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

 • AGENDA 2020

  In 2012 heeft Kunsten ’92 samen met de leden de ‘Agenda 2020, bouwstenen voor toekomstig cultuurbeleid’ tot stand gebracht. Op dit moment werken we, tijdens een reeks bijeenkomsten in het land met leden, politici, bestuurders, private sector en andere belanghebbenden aan het vervolg, aan onze ‘Cultuuragenda voor de toekomst’.

 • Over Kunsten '92

  Kunsten ’92 is de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt 390 leden, instellingen uit alle geledingen van de cultuursector. Kunsten ’92 wil een gedegen en op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid bevorderen waarin de cultuursector een actieve rol speelt.

 • Missie & doelstellingen

  Kunsten ’92 stelt zich ten doel met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

 • AGENDA 2020

  “We moeten vooruit kijken en laten zien hoe belangrijk het is met creativiteit in aanraking te komen”. In de afgelopen maanden heeft Kunsten ’92, onder voorzitterschap van Jet de Ranitz, een nieuwe visie op het cultuurbeleid ontwikkeld. Als belangenvereniging wil Kunsten ’92 een nieuwe stip aan de horizon zetten, die verder reikt dan de cultuurnota voor de komende vier jaar.

 • Over Kunsten '92

  Kunsten ’92 is de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt 435 leden, instellingen uit alle geledingen van de cultuursector. Kunsten ’92 wil een gedegen en op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid bevorderen waarin de cultuursector een actieve rol speelt.

 • Missie & doelstellingen

  Kunsten ’92 stelt zich ten doel met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verbeteren. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

 • AGENDA 2020

  “We moeten vooruit kijken en laten zien hoe belangrijk het is met creativiteit in aanraking te komen”. In de afgelopen maanden heeft Kunsten ’92, onder voorzitterschap van Jet de Ranitz, een nieuwe visie op het cultuurbeleid ontwikkeld. Als belangenvereniging wil Kunsten ’92 een nieuwe stip aan de horizon zetten, die verder reikt dan de cultuurnota voor de komende vier jaar.

1
 • 19 Jun 2009

  Test featured item slider

  Kunsten ’92 wil met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verstevigen.

  Kunsten '92 pleit voor een duurzaam cultuurbeleid, waarin ruimte voor kunst en cultuur in het publieke domein centraal staat; ruimte op podia, in musea en in de media, maar zeker ook in het onderwijs en in het debat over internationale samenwerking.

0
http://www.kunsten92.nl/wp-content/themes/magpress