13 juli 2012

Aanvullend advies Raad voor Cultuur

Vandaag is het aanvullend advies van de Raad voor Cultuur verschenen. Het is een vervolg op Slagen in Cultuur, waarin de raad in mei heeft geadviseerd over de toekenning van subsidies aan instellingen in het kader van de culturele basisinfrastructuur 2013 -2016. De staatssecretaris heeft de instellingen die hierin zijn beoordeeld de mogelijkheid gegeven te reageren op feitelijke onjuistheden. Ruim 60 instellingen hebben hiervan gebruikgemaakt. In een aantal reacties wordt overigens alleen een toelichting gevraagd op (onderdelen van) het raadsadvies.

Lees hier het persbericht van de Raad voor Cultuur.