24 juni 2011

Atlas Nederlandse Gemeenten onderzocht gevolgen bezuinigingen

Kosten cultuurplannen Zijlstra 2 keer zo hoog als opbrengsten

Uit het onderzoek dat de Cultuurfondsen recentelijk lieten uitvoeren, wordt duidelijk dat cultuur de maatschappij meer oplevert dan de belastingbetaler erin stopt. De vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed – Kunsten ’92 – liet daarop in een vervolgrapport de schade van de bezuinigingen voor alvast één kunstdiscipline nauwkeurig doorrekenen. Duidelijk is dat haastige, omvangrijke bezuinigingen Nederland schade berokkenen. Het is de vraag of de burger ervoor voelt om de bezuinigingen op kunst en cultuur op deze wijze door te voeren, als hij daarmee dief van eigen portemonnee is. Verdere doorrekeningen voor de kunstdisciplines zijn noodzakelijk.

Het onderzoek De waarde van cultuur in cijfers toont aan dat cultuur jaarlijks meer toevoegt aan de welvaart dan de belastingbetaler erin steekt. Ook blijkt dat een deel van de welvaartseffecten verloren gaat als overheid en cultuurfondsen niet langer de publieke belangen waarborgen die niet door de markt worden opgevangen. Fondsen investeren in talentontwikkeling, internationalisering en diversiteit van het aanbod, waardoor alle bevolkingsgroepen profiteren van kunst en cultuur.

Uit het onderzoek Kassa of kaalslag, waarin de schade van de bezuinigingen alvast voor de podiumkunsten is doorberekend, blijkt dat in Nederland ruim 16500 minder podiumkunstuitvoeringen plaats zullen vinden. Daarbij is uitgegaan van de beleidsuitgangspunten van Staatssecretaris Zijlstra, waarin alle bezuinigingen in 2013 worden doorgevoerd. Het onderzoek toont aan dat de kosten van de bezuinigingen in dat geval voor de podiumkunsten ongeveer twee keer zo hoog zijn als de opbrengst voor de schatkist. Nader onderzoek naar de effecten van de voorgenomen maatregelen ten aanzien van de gehele sector kunst en cultuur is noodzakelijk om op verantwoorde wijze tot besluitvorming te komen. In ieder geval zou de regering, om de ergste schade te voorkomen, de sector beduidend meer tijd moeten geven om de overgang te maken naar het door deze overheid gewenste beleid. Kunsten ’92 stelt dat financiële buffers cruciaal zijn om ernstige schade aan het culturele sector te voorkomen.

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau Atlas voor Gemeenten.