21 januari 2021

Extra steunpakket, avondklok, fieldlabs, moties

KABINET BREIDT STEUNPAKKET UIT

In een persconferentie heeft het kabinet aangekondigd dat het in totaal € 7,6 miljard extra steun beschikbaar stelt. Onderdeel van dit pakket is € 3,8 miljard extra voor de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Het kabinet ondersteunt ondernemers met deze aanvullende maatregelen en geeft hen ook de zekerheid dat een groot deel van deze steun ook voor het tweede kwartaal van 2021 geldt. Daartoe kondigt het kabinet aan het generieke steunpakket voort te zetten naar het tweede kwartaal van 2021, met inbegrip van vrijwel alle van de in deze brief aangekondigde verruimingen. Lees hier de brief van het kabinet aan de Kamer. De taskforce culturele en creatieve sector maakte een ANALYSE (< klik) met de belangrijkste verbeteringen in het 1e en 2e kwartaal 2021 m.b.t. het steun- en herstelpakket.

Het kabinet stopt zeker € 300 miljoen euro in een garantiefonds om het organiseren van culturele en andere grote evenementen weer op gang te brengen. Het is bedoeld voor muziekfestivals, zakenbeurzen of sportwedstrijden die na 1 juli worden gehouden en minimaal drieduizend bezoekers trekken. Zie ook de berichtgeving hierover in de Volkskrant.

VERSCHERPING CORONAMAATREGELEN

Het kabinet voert tot en met minstens 9 februari a.s. een aantal andere verscherpingen in om de coronawaarden verder laten dalen en vanwege grote zorgen over de virusmutanten: een avondklok, vliegbeperkingen en restrictie van thuisbezoek.

Avondklok
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op donderdag 21 januari ingestemd met de invoering van een avondklok. Deze geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur en gaat op zaterdag 23 januari in, tot 10 februari a.s. 4.30 uur.

Wat de avondklok inhoudt en wat de regels zijn, is te vinden op de aparte pagina Avondklok (< klik) van de Rijksoverheid. Wie noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, dient het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich te hebben. Als het nodig is om voor werk naar buiten te gaan, moet ook een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ worden getoond. Bij noodzakelijke werkzaamheden door een zelfstandige of een persoon die geen werkgever heeft, wordt de werkgeversverklaring door de zelfstandige of die persoon zelf ingevuld. Klik voor meer informatie op de pagina Formulieren avondklok. De audiovisuele sector (NAPA) heeft de eisen rondom deze verklaringen helder op een rij gezet, lees hier meer.

Extra reisbeperkingen
Voor bepaalde groepen reizigers uit landen buiten de EU geldt al sinds maart een inreisverbod. Het kabinet heeft besloten de lijst met uitzonderingen op dit verbod in te korten. Dit betekent dat zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden die voor kort verblijf komen Nederland niet meer mogen inreizen. Lees meer op de site van de Rijksoverheid.

START FIELDLABS EVENEMENTENSECTOR

Gezien het grote belang om kennis en inzicht te vergaren en vanwege het perspectief voor de evenementensector, heeft het kabinet besloten om de praktijktesten mogelijk te maken in februari. Deze Fieldlabs maken het mogelijk om op een gecontroleerde wijze te experimenteren met een veilige heropening van (sectoren van) de maatschappij en zij bieden mogelijk perspectief voor veilige en verantwoorde deelname aan toekomstige evenementen. Lees meer in de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer (pagina 23).

STEMMINGEN OVER MOTIES IN DE TWEEDE KAMER

Motie over Garantiefonds aangenomen
In de op 13 januari jl. ingediende motie verzoeken fractievoorzitters Jetten (D66) en Dijkhoff (VVD) de regering om een garantiefonds voor grote evenementen en festivals in te richten, dat erop gericht is onverzekerbare risico’s van de organisatie van grote cultuur- en sportevenementen en festivals af te dekken, en dit besluit te nemen voor 1 februari 2021. Tijdens de stemmingen op 20 januari 2021 is de motie met brede steun in de Kamer aangenomen. In het op 21 januari aangekondigde extra steunpakket (zie bovenaan) staat het garantiefonds kort beschreven (op pagina 19 en 20).

Motie over vergoeden van zelfstandigen en opheffen van de partnertoets verworpen
In de op 13 januari jl. ingediende motie verzoekt fractievoorzitter Wilders (PVV) de regering om te bewerkstelligen dat zelfstandigen die door de harde lockdown te maken krijgen met de sluiting van hun zaak, volledig hun kosten vergoed krijgen en dat de partnertoets wordt opgeheven. Deze motie is verworpen.