5 juni 2012

Kunsten ’92 en Beeldend Kunstenaarsorganisaties bedanken Tweede Kamerleden voor btw-verlaging

Geachte Kamerleden,
Geachte Fractievoorzitters,

Mede namens alle ondertekenaars van de collectieve oproep die u op 3 mei ontving, wil ik u laten weten dat wij bijzonder verheugd zijn te vernemen dat de BTW, voor zowel de podiumkunsten als de handel in beeldende kunstvoorwerpen per 1 juli aanstaande definitief teruggaat naar 6%. Voor de podia, culturele instellingen en kunstenaars is dat een opsteker: zij worden op de korte termijn goedkoper voor het publiek en met name beeldend kunstenaars kunnen zich beter handhaven in de internationale markt.

Wij willen u bedanken voor de aandacht die u aan dit onderwerp heeft besteed en hopen op een even productief resultaat van het Tweede Kamer Debat over het advies van de Raad voor Cultuur op 21 juni aanstaande.

Met vriendelijke groet

Namens
Kunsten ’92
De Zaak Nu – belangenvereniging voor presentatie-instellingen
de Nederlandse Museumvereniging (NMV)
de Nederlandse Galerie Associatie (NGA)
Federatie Cultuur – De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur
Platform Beeldende Kunst- een platform van individuele kunstenaars en ontwerpers, zelfstandig werkende curatoren en critici, en andere onafhankelijke professionals werkzaam in de kunstwereld.
Schuilen in het Rijks Actiegroep
Edo Dijksterhuis, directeur Art Amsterdam
Fons Hof, Directeur Art Rotterdam

Bericht verstuurd op dinsdag 5 juni 2012