12 maart 2024

Brief erfgoed aan de informateur

Samen met Erfgoedvereniging Heemschut en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) doet het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een oproep aan de informateur:

Veranker erfgoed in het coalitieakkoord!

Want erfgoed biedt oplossingen voor actuele maatschappelijke opgaven. Het maakt ons land karakteristiek en herkenbaar. Het vertelt het verhaal van onze geschiedenis en dient als startpunt voor de dialoog over hoe we samen vorm willen geven aan ons land en onze toekomst.

Erfgoed als uitgangspunt

Maak erfgoed daarom het uitgangspunt voor beslissingen over hoe we willen wonen, leven en werken. En betrek de erfgoedsector bij het oplossen van actuele maatschappelijke opgaven.

Lees HIER de volledige brief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, Erfgoedvereniging Heemschut en de FIM aan informateur Kim Putters.

Lees op het Erfgoedpamflet meer over de manieren waarop erfgoed en de erfgoedsector kunnen bijdragen aan oplossingen voor onze huidige maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan woningbouw, energietransitie, landbouwtransitie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid/ mobiliteit en leefbaarheid.