14 mei 2019

Brief Europaplatform aan minister van Engelshoven

De cultuursector heeft in een brief aan minister van Engelshoven het belang van Europese programma’s en middelen voor cultuur benadrukt. Nederlandse cultuurinstellingen zijn zeer actief in Europa en maken veel gebruik van samenwerkingsprogramma’s die Europa biedt. Dit is voor Nederland van belang om kennis te delen, tot nieuwe culturele proposities te komen, de positie van Nederlandse kunst en cultuur in Europa te verstevigen en netwerken en impact te vergroten.

European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Kunsten ‘92 hebben onlangs het Europaplatform opgericht, om te reflecteren op de wijze waarop het EU-beleid werkt voor de culturele sector in Nederland en hoe de aansluiting van EU-beleid op Nederlands beleid met betrekking tot cultuur kan worden verbeterd. Hierbij gaat het zowel om Creative Europe, als ook andere EU-programma’s, zoals Horizon 2020, Erasmus+, mobiliteitsprogramma’s en de structuurfondsen.

BRIEF EUROPAPLATFORM AAN MINISTER VAN ENGELSHOVEN

De brief is ondertekend door het Europaplatform, bestaande uit: Boekmanstichting, Bond Heemschut, Culture Action Europe, DutchCulture, European Cultural Foundation, Eurosonic Noorderslag, If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution, Kunsten ’92, LKCA, Paradiso, Re-Imagine Europe, Rietveld Academie, Theater Rotterdam, VandeJong Creative Agency, Waag – Technology & Society.

Op 14 mei vergadert de Tweede Kamer (de commissies cultuur; Europese Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ter voorbereiding van de vergadering van de OJCS-Raad (Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad), die op woensdag 22 en donderdag 23 mei 2019 zal plaatsvinden onder Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.