16 oktober 2023

Brief Kunsten ’92 voor BZK-debat

Op dinsdag 17 oktober 2023 vindt in de Tweede Kamer debat plaats “Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2024 – Overige beleidsartikelen (inclusief gemeentefonds en provinciefonds”
VNG en IPO hebben in aanloop naar dit Kamerdebat een positionpaper aan de Kamer gestuurd, waarin de noodzaak van een goede financiële uitgangspositie voor provincies en gemeenten wordt benadrukt. Lees hier het positionpaper van VNG en IPO.
Kunsten ’92 ondersteunt – in een brief aan de Kamer – dit pleidooi met klem, vanwege het belang hiervan voor de culturele en creatieve sector:

Geachte woordvoerders BZK, OCW en Financiën,

“Geef gemeenten en provincies een goede uitgangspositie” schrijven IPO en VNG in het position paper ter voorbereiding op het Begrotingsdebat van Binnenlandse Zaken dat 17 oktober a.s. plaats heeft. Kunsten ’92, dé landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector, onderschrijft dit pleidooi met klem.

Een goede financiële uitgangspositie van gemeenten en provincies is cruciaal voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. 60% van overheidsinvesteringen in deze sector komen van gemeenten en provincies (zo gaven bijvoorbeeld in 2021 gemeenten € 2.061 miljoen uit aan cultuur en provincies € 325 miljoen. Bron: Cultuurmonitor Boekmanstichting).

VNG en IPO spreken van een gat van € 2,3 miljard euro bij gemeenten en € 414 miljoen bij provincies in 2026, dat de jaren daarna oploopt, en dan is een opschalingskorting en indexering nog niet meegenomen. Als dit doorgaat vreest Kunsten ’92 dat een van de fundamenten van onze samenleving, namelijk erfgoed, cultuur, kunst en creativiteit, in gevaar komt.

Wanneer gemeenten en provincies niet genoeg middelen ontvangen voor het gemeente- en provinciefonds komt de bestaanszekerheid van vele mensen die werken in de kunst-, cultuur-, erfgoed- en creatieve sector en van de vele organisaties in die sector ernstig onder druk te staan. Dit zal ten koste gaan van een van de fundamenten in vele kernen, dorpen en steden. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid tot cultuur voor alle Nederlanders, voor kunstonderwijs aan kinderen, voor de muziekschool en de bibliotheek, voor het vestigingsklimaat en in het algemeen de brede welvaart. Dus “Geef gemeenten en provincies een goede uitgangspositie”.