12 januari 2021

Brief aan burgemeesters over steunpakketten cultuur

Kunsten ’92 heeft aan alle burgemeesters van Nederland een brief gestuurd met de oproep om de middelen die hun gemeente ontvangt daadwerkelijk aan cultuur ten goede te laten komen. Zoals bekend heeft het kabinet, in verband met de coronapandemie, voor gemeenten extra steunpakketten uitgetrokken voor cultuur. In 2020 gaat het om € 120 miljoen en voor 2021 om € 150 miljoen ten behoeve van ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Daarbij heeft het kabinet vanwege de snelheid in samenspraak met de VNG gekozen voor een decentralisatie-uitkering.

De brief geeft aan dat met deze noodsteun via het Gemeentefonds de colleges van B&W en de gemeenteraden dus in staat zijn om hun culturele organisaties te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Ook minister Van Engelshoven heeft gemeenten hiertoe opgeroepen.

Bekijk per gemeente om hoeveel geld het gaat: overzicht voor 2020 (< klik) en overzicht voor 2021 tot 1 juli 2021 (< klik).

De brief reikt voorbeelden aan hoe dit geld kan worden ingezet, zoals verlaging van huur of kwijtschelding van gemeentebelastingen. Maar ook een tegemoetkoming in de kosten van de perioden van verplichte tijdelijke sluiting óf (zodra dat weer aan de orde is) aan support om te kunnen heropenen, door te voldoen aan een strikt protocol dat veilig en verantwoord bezoek aan een culturele instelling mogelijk maakt. Of een financiële stimulans om educatieve activiteiten en schoolbezoeken uit het primair en voortgezet onderwijs te intensiveren. Het is voor culturele instellingen van belang dat een extra financiële bijdrage en/of kwijtschelding van huur of lokale lasten niet wordt aangemerkt als omzet voor de NOW.

Lees HIER de volledige brief van Kunsten ’92