9 december 2004

Coalitie Zuinig op Kunst roept Kamer op bezuinigingen verder terug te dringen

Naar aanleiding van het eerdere debat over de cultuurnota worden maandag 15 december de tegen-voorstellen van de staatssecretaris besproken.

In deze voorstellen verschuift zij EUR 1.7 miljoen binnen de 10 miljoen die vrijkwam na de motie Verhagen tijdens de Algemene Beschouwingen. Hiermee gaat zij voorbij aan de door de Tweede Kamer geuitte wens om minder te bezuinigen op het cultuurbudget.

Wij maken ons hard voor het verder terugdringen van de bezuinigingen en hoopt dat de verschillende fracties blijven volharden in hun eerdere voorstellen om de bezuinigingen op cultuur verder terug te dringen.
Brief coalitie Zuinig op Kunst aan cultuurwoordvoerders, 9 december 2004