21 november 2005

Contourennota ‘Verschil maken’ roept veel vragen op

De contourennota Verschil Maken – ‘herijking cultuurnotasystematiek’ roept veel vragen op. Reden voor Kunsten ’92 om haar vragen op een rij te zetten en toe te zenden aan de cultuurwoordvoerders ten behoeve van het Tweede Kamerdebat van 28 november 2005.
Vragen K92 n.a.v. Verschil maken aan cultuurwoordvoerders
Contourennota ‘Verschil Maken – herijking cultuurnotasystematiek
Samenvatting contourennota ‘Verschil Maken’ oktober 2005