27 augustus 2012

CPB doorrekeningen verkiezingsprogramma’s en cultuur

Kort en bondig de posten uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s die van doen hebben met cultuur. Bedragen zijn afgerond op 100-miljoen.

Cultuur direct
VVD -0,1 miljard*
PvdA + 0,1 miljard*
SP +0.3 miljard
D66 +0,1 miljard
GroenLinks +0,2 miljard
SGP -0,2 miljard (ombuiging, zie ook monumenten)
PVV: geen bezuiniging opgenomen in doorberekeningen (?!) 

Kunstopleidingen
PvdA, CDA, ChristenUnie, PVV en SGP boeken 0,1 miljard aan bezuinigingen op het kunstvakonderwijs in door strengere selectie aan de poort, hetgeen moet leiden tot minder studenten.

Btw-tarief
ChristenUnie, SGP, PVV en DPK zijn voor afschaffing van het btw-laagtarief op podiumkunsten en kunstvoorwerpen en kunstenaars. De SGP ook op de afschaffing van het laagtarief op bibliotheken. De ChristenUnie als enige ook voor afschaffing laagtarief bioscopen.

Publieke Omroep
VVD -0,3 miljard
SGP -0,3 miljard
PVV -0,4 miljard
DPK -0,4 miljard (ombuiging)

Overig
SGP intensiveert in monumentenzorg. 0,1 miljard.
Alle partijen bezuinigen 1,2 miljard op het gemeente- en provinciefonds met uitzondering van D66
(-0.7 miljard) en de SGP (-1,0 miljard).

*Aanvullingen
De VVD laat weten niet te bezuinigen op cultuur tussen 2013-2016 en met ingang van het cultuurplan 2017-2020 voornemens te zijn de eigen inkomstennorm met 2% op te hogen, een bezuiniging van 50 miljoen. Door afronding door het CPB staat dit als 0,1 miljard in de doorrekening.
Jetta Klijnsma, kamerlid voor de PvdA, liet tijdens het Paradisodebat op 26 augustus weten dat de PvdA voornemens is 50 miljoen aan bezuinigingen terug te draaien / te investeren in cultuur.