5 oktober 2016

Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe?

In debat over beleid voor cultuur in onderwijs en vrije tijd

Wat is de waarde van cultuureducatie en cultuurparticipatie voor actuele vraagstukken als brede vorming, cultuuroverdracht, 21e eeuwse vaardigheden, diversiteit en segregatie en welke rol kan overheidsbeleid daarbij spelen? Hierover organiseert het LKCA in samenwerking met  Boekmanstichting en Kunsten ’92 op woensdag 2 november het debat Cultureel Kapitaal Live met de cultuurwoordvoerders Van Veen (VVD), Monasch (PvdA), Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66).

Wat  leveren beleidsaandacht en investeringen van de overheid in cultuureducatie en –participatie op? Hoe kan de overheid álle Nederlandse burgers in hun schooltijd een rijke kennismaking met cultuur bieden, en goede mogelijkheden om in hun vrije tijd cultureel actief te zijn?  En welke afstemming tussen landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid en vrije markt is daarvoor nodig?
Dit zijn kwesties die centraal staan in het debat Cultureel Kapitaal Live. Het laat in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2017  zien dat cultuur in onderwijs en vrije tijd politiek relevante onderwerpen zijn.

In het Manifest ‘Cultuureducatie essentieel voor ontwikkeling en verbinding’ geven Kunsten ’92, CJP, FCP, het Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en het LKCA  hun visie op deze vraagstukken, waarover wij tijdens het debat graag met u in gesprek gaan.

Debat Cultureel Kapitaal Live
Datum:  2 november 2016
Tijd:       18.15 uur (inloop met buffet) – 21.15 uur
Locatie: Oude Zaal Tweede Kamer, Den Haag

Meer informatie en aanmelden debat Cultureel Kapitaal Live