10 juli 2020

Cultuur tijdens het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad

Op 1 juli heeft Duitsland het voorzitterschap van de Europese Raad overgenomen met het motto ‘Samen voor Europa’s herstel’. De cruciale taak die ze op zich nemen is een overeenkomst scheppen over het herstelfonds en Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, in afstemming met de trojka (met Portugal en Slovenië).

Binnen de speerpunten van het programma van Duitsland wordt cultuur meerdere malen genoemd:

  1. Gendergelijkheid: het versterken van gelijke mogelijkheden en verbeteren van participatie en netwerken van vrouwen in creatieve processen.
  2. Een actieve civiele maatschappij en sociale cohesie: Europese beleidsmakers bouwen op de bijdragen vanuit de civiele maatschappij, die wordt ondersteund door een sterk cultuur en media landschap dat bijdraagt aan participatie en een bruisende samenleving. Dit zien we terug in het participatief kunstwerk Earth Speakr van Ólafur Elíasson, in opdracht van de viering van het voorzitterschap gecreëerd: met als thema over het overschrijden van taal-, generatie- en nationale grenzen.
  3. Een duurzaam Europa: het onderstrepen van de rol van cultuur binnen duurzame ontwikkeling, met name door de relatie tussen cultuur, klimaatverandering en het behoud van cultureel erfgoed te benadrukken.
  4. Versterking van fundamentele waarden en grondrechten: Cultuur en media spelen een centrale rol bij het communiceren van de Europese identiteit, geschiedenis en waarden. Duitsland wil deze diversiteit en vrijheid waarborgen, onder meer door het programma Creatief Europa voort te zetten. In het kader van de conclusies van de Raad zal worden besproken hoe een divers medialandschap kan worden behouden, zelfs in tijden van crisis. Er zal worden onderzocht hoe de culturele sector, die bijzonder zwaar is getroffen door de COVID-19-pandemie, nog effectiever kan worden ondersteund.

https://www.eu2020.de/eu2020-en/programm
https://www.goethe.de/en/kul/erp/eur.html

Duitsland organiseert in de herfst van 2020 twee conferenties over cultureel erfgoed. Ook organiseert de Duitse overheid met het Goethe Instituut binnen het culturele programma de projecten “Europe’s Kitchen”, “Tell Me about Europe”, de “Disappearing Wall”, “#oekoropa” en “Generation A=Algorithm”.

Het Europees Parlement heeft ook verwachtingen van het Duits voorzitterschap van de Europese Raad. Angela Merkel, de Duitse Bondskanselier, sprak hen hierover op 8 juli.

Op de vooravond van het Duitse voorzitterschap hebben de Duitse, Franse en Italiaanse ministers van cultuur (Monika Grütters, Franck Riester and Dario Franceschini) een brief gestuurd naar Mariya Gabiel, Eurocommissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugd. Hierin onderschrijven ze de nood om fondsen te verhogen voor Creative Europe. De culturele en creatieve sectoren en het Europees parlement hadden gehoopt op een verdubbeling van het budget in plaats van de 1,52 miljoen die in het huidige voorstel staan. Een reactie hierop is nog niet ontvangen.