22 februari 2006

Cultuur+Stad: Wat hebben kunst en cultuur de stad te bieden? Lokale bestuurders spreken zich uit

Debat op 22 februari 2006 in Rasa te Utrecht. 

Op 7 maart 2006 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Gemeenten spelen een cruciale rol binnen het Nederlands cultuurbeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor de schouwburgen, concertzalen en centra voor de kunsten. Daarom heeft Kunsten ’92 in de aanloop van de verkiezingen aandacht gevraagd voor de rol van Kunst en Cultuur in de stad. Hiertoe werd op 22 februari 2006 een Burgemeestersdebat georganiseerd. Tijdens dit debat presenteerde Kunsten 92 een agenda voor het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.

 Verslag Burgemeestersdebat Cultuur+Stad
Wat hebben kunst en cultuur de stad te bieden en waarom zouden zij hoog op de lokale politieke agenda moeten staan? En wat zouden gemeenten de komende vier jaar concreet moeten gaan doen? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens het Burgemeestersdebat dat Kunsten ’92 afgelopen februari in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde.

Agenda voor het Gemeentelijk Kunst- en Cultuurbeleid
Op 22 februari presenteerde Kunsten ’92 een agenda voor het Gemeentelijk Kunst- en Cultuurbeleid. Gemeenten vormen de ruggengraat van het kunst- en cultuurbeleid. Zij investeren meer in cultuur dan het Rijk en beschikken over een belangrijk instrument om de kwaliteit en de leefbaarheid van de stad te vergroten.

Agenda_voor_het_gemeentelijk_cultuurbeleid