8 februari 2018

Deelsessie 4 – Cultuurwijzer

HOE BRENG IK KUNST EN CULTUUR IN HET POLITIEKE DEBAT?

Deelnemende wethouders: Hein Kuiken (Harlingen), Fouad Sidali (Culemborg).
Moderator: Berend Schans (directeur VNPF, Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals)
Organisatoren: VSCD, VNPF, Cultuurconnectie
Speciale vermelding: De Cultuurwijzer (stemwijzer op het gebied van cultuur t.b.v. de Gemeenteraadsverkiezingen) wordt getest.
Verslag: Kees Lamers (VNPF)

De centrale vraag werd aan de deelnemers. door wethouder Hein Kuiken van gemeenten Harlingen. Een levendig gesprek leidde tot antwoorden in de volgende richtingen. Een grote verantwoordelijkheid ziet de kunst- en cultuursector voor zichzelf. Ondanks verschillen in organisatie, kunstvorm, doelgroep, belangen, of de grote van de gemeente, zorg ervoor dat je in gezamenlijkheid optreedt. Schrijf kort en bondig op wat je als kunst- en cultuursector te bieden hebt. Gebruik daarbij, zonder jezelf te verloochenen, het idioom van de gemeente en sluit aan bij het dominante taalgebruik. Wanneer dit in orde is, benader dan wethouders, ambtenaren en raadsleden. Nodig ze uit in je organisatie. Voed bestuurders met kennis en informatie. Laat zien dat je bestaat! Wees wel realistisch over prioriteiten die er bestaan: zorg, wonen, werken en veiligheid zijn en blijven zaken die mensen het meest belangrijk vinden. Zoek daarom verbindingen met andere beleidsterreinen. Vanuit de gemeentelijke organisatie moet er ook bereidheid zijn om bv. een cultuurdebat te organiseren of, als anderen dat organiseren, daaraan mee te doen. Wellicht de belangrijkste tip: zorg er als kunst- en cultuursector dat het debat niet begint vlak voor de verkiezingen en eindigt na de collegevorming!

De Cultuurwijzer

Het tweede deel van de bijeenkomst ging over de Cultuurwijzer. Is dat mogelijk een middel om het politieke debat te stimuleren? De Cultuurwijzer is een stemwijzer die kiezers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) helpt bij het kiezen van de juiste partij als het gaat om kunst en cultuur. Tijdens de sessie liet men een korte animatie zien met uitleg. Het is bedoeling dat zoveel mogelijk kunst- en cultuurinstellingen en festivals in de gemeente gezamenlijk de stemwijzer vullen met stellingen. De Cultuurwijzer moet per gemeente worden gevuld met minimaal 10 en maximaal 15 stellingen. Deze stellingen worden voorgelegd aan de politieke partijen. Vervolgens is de stemwijzer gereed om ingevuld te worden door de kiezer. De resultaten kan men gebruiken in de lokale lobby.

Om de werking van De Cultuurwijzer te laten zien, lagen twee stellingen voor:
1. Voor een goed kunst- en cultuurklimaat zijn geen cultuurgebouwen nodig.
2. Kunst en cultuur moeten altijd een maatschappelijk probleem oplossen.

Zoals het goede stellingen betaamt, hadden ze veel weerstand, oproer en een goed gesprek tot gevolg! Je had er bij moeten zijn…