8 februari 2018

Deelsessie 3 – Arbeidsmarkt | Fair Practice Code

HOE ZORG IK OP LOKAAL NIVEAU VOOR EEN GOEDE ARBEIDSMARKT BINNEN DE KUNST EN -CULTUURSECTOR?

Deelnemende wethouders: Kees Diepeveen (Utrecht), Claudio Bruggink (Hengelo).
Moderator: Erik Akkermans (voorzitter werkgroep Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector)
Organisatoren: Werkgroep Arbeidsmarktagenda en Kunsten ‘92
Speciale vermelding: Gemeente Utrecht, die de Fair Practice Code al implementeert, debatteert mee.

Verslag: volgt

Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector Wel kan het volgende worden gemeld: In Arbeidsmarktagenda staan 21 agendapunten. Bij elk agendapunt staat vermeld wie of welke organisatie de ‘aanjager’ is, oftewel wie degene is die zorgt dat het agendapunt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De regiegroep onder voorzitterschap van de SER ‘jaagt’ vervolgens de aanjagers ‘op’. Op 7 februari jl. heeft een eerste bijeenkomst met de regiegroep en alle aanjagers plaatsgevonden. Naast inventarisatie van de stand van zaken bij een ieder (bevraging op plannen, doelstellingen, al in gang gezette zaken, en samenhang) en het uitwisselen van goede voorbeelden, werd het verdere verloop van de uitvoering besproken.