8 februari 2018

Deelsessie 1 – Cultuureducatie

WAT KUNNEN GEMEENTEN DOEN OM TOEGANKELIJKHEID VAN CULTUUR VOOR IEDEREEN TE REALISEREN EN DE KRACHT VAN CULTUUR MEER BENUTTEN?

Deelnemende wethouders: Marcelle Hendrickx (Tilburg), Bertien Houwing (Amersfoort) en Alex Wekema (Noordenveld).
Moderator: Sanne Scholten (directeur LKCA)
Organisator: LKCA Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Speciale vermelding: Campagne ‘Cultuur deel je’ en Handreiking voor gemeentelijk beleid voor cultuureducatie en –participatie
Verslag: Marlies Tal (LKCA)

Cultuureducatie & cultuurparticipatie: breedte cultuur

Ce = leren van, over en door kunst op school en in vrije tijd
Cp = kunst maken op jouw niveau, doen 6,4 miljoen Nederlanders
#CultuurDeelJe

Cultuur is belangrijk voor: creatieve kracht van samenleving vergroten, identiteit ontwikkelen en vinden voor het individu en effect van verbinding en ontmoeting via cultuur voor de gemeenschap

Alex Wekema – gemeente Noordenveld – inzet creatieve kracht van de inwoners

Geen subsidies voor instellingen, budget naar onderwijs. Doorgaande leerlijn voor de jeugd en betrekken van de gemeenschap daarbij. Pijn bij instellingen? Stimuleerde om anders te denken.

Dilemma: cultuureducatie is verankerd in het po – hoe kan het vo erbij worden betrokken?

 • zoek contact met de doelgroep
 • kijk naar andere sectoren, leer bijvoorbeeld van de sport
 • Ellen ten Damme vragen om als boegbeeld op te treden

Bertien Houwing Gemeente Amersfoort – inclusieve samenleving

Moest fors bezuinigd worden. Focus op intrinsieke waarde van kunst. Cultuurvisie 2030, samen met de stad gemaakt, plan op hoofdlijn en voor de komende paar jaar. Verbonden en aantrekkelijke stad: inclusieve samenleving. Verbindingen tussen beleidsterreinen, met sociaal domein, met sport en dicht in de wijk.

Speerpunt 2018: cultuurparticipatie. Kwam niet uit de lucht vallen, was er al, maar zichtbaar gemaakt. Doordat er nu ingezet wordt op de verbonden stad zien verschillende beleidsterreinen het nut ervan in en willen er geld in steken.

Dilemma: kunst en cultuur zijn katalysator voor de inclusieve samenleving –hoe kun je als wethouder het opgave gericht werken niet alleen binnen de gemeente maar ook in het veld realiseren?

 • gemeenschapsfonds: wat zijn de mogelijkheden, hoe doe je dat
 • ketenaanpak uit Nijmegen: naast keten ook beleidsterreinen combineren – vlechtaanpak
 • gemeentemuseum Den Haag: bussen inzetten om mensen uit wijken die normaal niet komen naar het museum te brengen
 • technologische mogelijkheden benutten om cultuur beleven voor iedereen mogelijk te maken.

Marcelle Hendrikx Gemeente Tilburg – maker centraal

Kunst en cultuur is altijd gewoon een belangrijk onderwerp geweest in het politieke debat. Desondanks sloegen bezuinigingen gaten in de culturele sector. Niet alleen instellingen en gebouwen maar in de hele talentketen. Stadsgesprekken om gaten/blinde vlekken vinden. Maker centraal: nadenken over hoe een maker zich kan ontwikkelen, werken en uitvliegen. Wijkgerichte aanpak, buurtcultuurfonds, cultuur in publieke domein biedt steun aan kleine en grote initiatieven.

Dilemma: wat voor type organisatie heb je nodig om cultuureducatie te organiseren? Welke rol neem je als wethouder/gemeente hierin? Hoe krijg ik een draaiend huis voor cultuureducatie waarbij maker en kinderen worden verbonden?

 • creatieve organisaties denken zelf altijd dat ze creatief zijn – maar dat is lang niet altijd zo
 • het houten huis in de klas: niet alleen theater de klas inbrengen, maar creativiteit in de onderwijsomgeving brengen
 • maak een bondje met andere partijen die educatief bezig zijn: natuureducatie, techniekeducatie
 • maak het aantrekkelijk er te zijn.
 • hoe maakt niet uit, maar dat je het doet

Fysieke afstand, financiële drempels en thuissituatie bepalen wie mee doet aan cultuur – dit verdient aandacht.

Scheiding van groepen in stad groter, in dorpen makkelijk in contact met elkaar.

Zichtbaarheid cultuurparticipatie

Iktoon – kunst van iedereen: juni 2018 is weer iktoon-maand. Kijk op www.iktoon.nl hoe je als gemeente mee kunt doen. Dit jaar wordt in juni voor het eerst de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs uitgereikt tijdens het VNG jaarcongres in Maastricht.

VNG, LKCA, Cultuurconnectie en Raad van twaalf werken momenteel aan een nieuwe handreiking voor beleid Cultuur… op school en in de vrije tijd en wordt begin maart gepresenteerd op www.lkca.nl.