7 februari 2018

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

Waarom een Europees Erfgoedjaar?

Erfgoed speelt een belangrijke rol binnen het cultureel diverse Europa. Op iedere hoek van de straat kun je in alle Europese landen erfgoed vinden: het omringt ons in dorpen, steden, landschappen en zelfs onder de grond als archeologische vondsten. Om het belang van ons cultureel erfgoed én het behoud ervan te benadrukken, heeft de Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Gedurende dit themajaar zullen in heel Europa activiteiten en evenementen plaatsvinden om zoveel mogelijk mensen, van alle leeftijden en achtergronden, ertoe aan te zetten om het Europees cultureel erfgoed te ontdekken en ervan te genieten. Zo laten we overal in Europa zien hoe divers en internationaal onze geschiedenis is en daarmee onze samenleving van nu. Werp een blik op alle activiteiten, met en door zeer vele erfgoedorganisaties geïnitieerd.

Erfgoed verbindt, Europa inspireert

Ook Nederland geeft invulling aan dit Europese themajaar. Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa verbindt’ zullen door het hele land activiteiten plaatsvinden die het Nederlandse erfgoed met Europa verbinden. Vele (erfgoed)organisaties gaan in hun programmering de internationale aspecten van ons erfgoed belichten, zoals Open Monumentendag, De Nationale Archeologiedagen, de Maand van de Geschiedenis en Nationale Museumweek. Ook wordt aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

In de schijnwerper

Maandelijks schenken we aandacht aan een specifiek thema waarbij we Nederlands erfgoed een Europees tintje geven. Per thema zetten we de schijnwerper op bijzondere publieksevenementen en organiseren we samen met partners een kennis- en netwerkbijeenkomst voor het erfgoedveld. Klik voor alle thema’s, variërend van Vakmanschap, Water, Gemaakt Landschap, Beladen Erfgoed, Religieus Erfgoed, Verdedigingslinies etcetera.

Activiteiten elders in Europa

Meer informatie en achtergrond over Europese activiteiten in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed is te vinden op European Year of Cultural Heritage 2018. Ook zijn hier de websites van alle deelnemende landen te vinden.

Initiator Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92

Het Nederlandse programma van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is geïnitieerd vanuit het Erfgoedplatform Plus van Kunsten ’92 in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (nationaal coördinator: Flora van Regteren Altena), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture.

Nieuwsbrieven Kunsten ’92 per thema

Officiële Nederlandse start Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
‘Water’ deze maand thema Europees Erfgoedjaar 
‘Gemaakt landschap’ maandthema april | Europees Erfgoedjaar
‘Europese routes’ maandthema mei | Europees Erfgoedjaar