19 oktober 2021

Erfgoedsector reactie Kamerbrief minister van OCW over blauw-witte schildjes

Dinsdag 18 oktober jl. stuurde het erfgoedveld, waaronder leden van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een reactie aan de minister van OCW gestuurd over de Kamerbrief en beleidsreactie van de minister over de blauw-witte schildjes.

In haar reactie op het advies van de Nederlandse UNESCO Commissie ‘Een Wapen in Vredestijd’ (22 juni 2020), deelde de minister dat het besluit is genomen te “stoppen met het actief bijhouden van de registratie van schildjes in het Rijksmonumentenregister. De groep rijksmonumenten en collecties die destijds is geselecteerd om een blauw-wit schildje te mogen dragen, wordt niet uitgebreid, geactualiseerd of gecontroleerd of het schildje rechtmatig op de gevel hangt. Er worden dus geen nieuwe schildje meer toegekend aan gebouwen of collecties. Zoals eerder genoemd, is onze erfgoedzorg inzake veiligheid toegesneden op al ons cultureel erfgoed en niet op een selectie anders dan onze registers. Door de wettelijke verankering van veiligheidszorg in de huidige wetgeving en de uitvoering daarvan ben ik van mening dat Nederland in ruime mate aan de bepalingen van het Haagse verdrag voldoet.” (p.6)

Binnen de erfgoedsector zijn veel vragen en ongerustheid gerezen over dit onderwerp. De erfgoedsector is van mening dat er op dit moment een te grote last drukt op de schouders van erfgoedbeheerders, die uiteraard wel geëquipeerd en verantwoordelijk zijn voor de instandhouding en indien nodig de restauratie van monumenten en culturele goederen, maar niet voor de garandering van de veiligheid van dit erfgoed bij rampen.

Daarom stelt het veld middels deze brief een aantal vragen over de procedure van de bescherming, de wijze waarop over de beslissing van de minister is gecommuniceerd en de inhoud van de boodschap. Ook doet de sector voorstellen om in de toekomst haar kennis beter bij te laten dragen aan besluitvorming.

Lees de hele brief hier.