Over het Europaplatform

Wij willen een sterke Europese cultuuragenda die bijdraagt aan een democratisch, innovatief en divers Europa.

Daarom hebben wij – Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra, samen met Nederlandse instellingen uit de culturele, creatieve en erfgoedsector – het Europaplatform opgericht. Het Europaplatform heeft als doel om visieontwikkeling en belangenbehartiging vanuit deze sectoren kracht bij te zetten en daarmee bij te dragen aan een sterkere vertegenwoordiging op Europees niveau.

Visie

Het Europaplatform is uit het idee ontstaan, dat cultuur, creativiteit en erfgoed een belangrijke bijdrage leveren aan de vormgeving van de toekomst van de EU. Een toekomst waarbij komende generaties in Europa zich vertegenwoordigd zullen voelen. De kunstenaars en creatieven van vandaag creëren het erfgoed van morgen. Dat is de Europese schatkamer waarin de beelden, waarden en ideeën van verleden, heden en toekomst worden vastgelegd.

Deze visie behoeft voortdurend onderzoek, experiment en een kritische houding, waarbij het culturele en creatieve domein een centrale rol spelen. Dus niet aan de zijlijn, maar met een volwaardig Europees programma en als medevormgever van beleid en actief deelnemer in besluitvorming en internationale activiteiten.

Maar dit heeft een sterkere en betere vertegenwoordiging nodig. Nederlandse instellingen en belangenorganisaties uit de culturele, creatieve en erfgoedsector gaan, gesteund door hun Europese partners, daarom beter samenwerken om zowel in Nederland als in Europa meer te bereiken.

Het is noodzakelijk dat cultuur, creativiteit en erfgoed een sterkere positie krijgen in toekomstig Europees beleid. Niet aan de zijlijn maar met een volwaardig Europees programma en als medevormgever van beleid en besluitvorming.

Wat willen we en wat gaan we doen

  • Het platform is een duidelijke stem richting Nederlandse overheden voor het belang van een sterk beleid richting Europa voor de hele culturele, erfgoed en creatieve sector.
  • Het platform voorziet Europese organisaties als Culture Action Europe, European Cultural Foundation en Europa Nostra van informatie en draagvlak om hun lobby op Europees niveau zo goed mogelijk te kunnen voeren en vormt daarmee een brug tussen nationale en internationale beïnvloedingsactiviteiten. Omgekeerd zullen de zojuist genoemde Europese organisaties het platform van informatie voorzien en ondersteunen in de lobby op nationaal en regionaal niveau.
  • Het platform zet zich in voor een centrale rol van de culturele, creatieve en erfgoedsector binnen het gehele Europees beleid, en specifiek in Europese programma’s, waaronder Creative Europe, Horizon 2020, Erasmus+, mobiliteitsprogramma’s en structuurfondsen.
  • Het platform zet zich daarbij vooral in voor betere condities, flexibilisering en aangesloten EU-programma’s voor cultuur en erfgoed.
  • Het platform pleit voor programma’s die meer en beter cross-sectorale samenwerking mogelijk maken, vergelijkbaar met die van de innovatieprogramma’s van de EU.
  • Het platform wil de sector verder professionaliseren door het delen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe culturele proposities en de impact van haar werk en netwerken vergroten.

Wie zijn wij

Het Europaplatform is een initiatief van Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra en bestaat mede uit een aantal Nederlandse cultuur- en erfgoedinstellingen die actief zijn in Europa. Dit zijn:

If I can’t dance, I don’t want to be part of your revolution, Rietveld Academie, Theater Rotterdam, DutchCulture, Eurosonic Noorderslag, Waag – Technology & Society, Boekmanstichting, VandeJong Creative Agency, Erfgoedvereniging Bond Heemschut, LKCA, Re-Imagine Europe, Paradiso, H401.

Kunsten ’92 is dé bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed. Zij telt meer dan 400 leden, instellingen uit alle geledingen van de culturele, creatieve en erfgoedsector. Kunsten ’92 wil op nationaal en internationaal niveau een op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid bevorderen, ter bevordering van een sterke cultuursector in brede zin.

European Cultural Foundation ondersteunt culturele activiteiten in Europa die een bijdrage leveren aan een open, inclusieve en democratische maatschappij en Europees burgerschap. Belangenbehartiging ligt daarbij aan de basis voor het creëren van een centrale positie van cultuur op lokaal niveau en in Europees beleid.

Beide organisaties zijn lid van Culture Action Europe, een Europees netwerk van Europese culturele organisaties in alle disciplines, waar debat over maatschappelijke en culturele ontwikkelingen plaatsvindt en contact met politiek wordt onderhouden.  Europa Nostra is de Europese netwerkorganisatie voor behoud en promotie van cultureel erfgoed.  Vanuit de overtuiging dat cultureel erfgoed van vitaal belang is voor onze economie, samenleving, cultuur, leefomgeving, ons welbevinden en de toekomst van Europa.