26 mei 2003

Kunsten ’92 feliciteert formateur Balkenende met de afgeronde formatie en beëdiging van het Kabinet Balkenende II

Hiernaast constateert Kunsten ’92 dat het hoofdlijnenakkoord weliswaar rept over ‘het stimuleren van de culturele infrastructuur’ maar dat dit lijkt uit te pakken in de vorm van bezuinigingen op de culturele sector. Hiernaast wordt de aandacht gevraagd voor autonome kostenstijgingen en bezuinigingen bij lagere overheden.
Felicitatiebrief Kunsten ’92 aan formateur Balkenende II 26 mei2003