Fragment Kamerdebat 14 juli 2021

Korte weergave van de discussie tussen Lisa Westerveld en de minister-president, over de door Westerveld ingediende motie om de gehele keten in de evenementenbranche aanspraak te kunnen laten maken op de garantieregeling.

De minister-president raadt deze motie in eerste instantie af. Dan volgt een toelichting door Lisa Westerveld (fragment): ‘Hoe zorgen we er dan voor dat niet alleen de organisatoren, maar al die verschillende partijen, van catering tot beveiliging, ook gecompenseerd worden? Want dit zijn ook mensen die van de een op andere dag veel minder werk hebben.’

Antwoord minister-president Rutte (fragment): ‘Wij gaan die regeling namelijk verder uitwerken. Die is juist zo bedoeld dat alle betalingen die de onderaannemers moeten doen gewoon kunnen worden gedaan. U zegt: ja, maar je weet het niet helemaal zeker, hoe werkt dat dan uiteindelijk door in de keten? Laat ik dan vragen aan de trojka om deze motie te betrekken bij de uitwerking. Misschien kunt u de motie dan even aanhouden voor dit moment.’

De voorzitter: ‘op verzoek van mevrouw Westerveld stel ik voor haar motie (25295, nr. 1369) aan te houden.’