Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Medio maart 2022 gaan we naar de stembus, waarna in elke gemeente een nieuw college-akkoord wordt geschreven.

Als we de afgelopen jaren íets hebben geleerd, is het dat de culturele en creatieve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. En hoe belangrijk erfgoed, zowel in onze fysieke leefomgeving als ons immateriële erfgoed, kan zijn voor ons gezamenlijke welzijn. Iedere gemeente heeft het gemis aan culturele activiteiten moeten voelen: de plaatselijke kermis of carnavalsviering, het museum, de festivals met lokale bands, het (film)theater of poppodium, de koren, optredens van de lokale muziekschool: het zijn er te veel om op te noemen.

Cultuur is essentieel voor gemeenten. Maar gemeenten zijn ook essentieel voor cultuur: ze zijn de grootste cultuursubsidiënten en dragen de grootste zorg voor ons erfgoed. Gemeenten spelen op verschillende manieren een faciliterende en ondersteunende rol om te zorgen dat de lokale cultuur – en erfgoedsector kan blijven bloeien.

Daarom presenteren we samen met onze partners twee belangrijke handreikingen om cultuur en erfgoed te verankeren in de college-akkoorden: