24 juni 2014

Gezamenlijke brief Cultuureducatie en -participatie

Ter voorbereiding op het Tweede Kamerdebat op 2 juli a.s. over cultuureducatie hebben branchevereniging Kunstconnectie, 20 grote centra voor de kunsten verenigd in de Manifestgroep, belangenvereniging Kunsten ‘92 en de Federatie Cultuur een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
In de brief worden voorstellen gedaan voor meer inhoudelijk houvast voor zowel de lokale overheden als voor de sector als geheel. Men vraagt actieve inzet van de minister om een convenant tot stand te brengen tussen de drie overheden, waarin o.a. worden geregeld: de toegankelijkheid van jeugdige burgers tot voorzieningen voor cultuureducatie en –participatie; de aansluiting tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie: borging van talentontwikkeling.
Uiteindelijke doel is een dekkend stelsel voor cultuureducatie en -participatie in ons land.

Lees hier de brief: Brief Cultuureducatie 25 juni 2014 KC FC en K92