8 februari 2021

Terugkijken: Hét Landelijke Cultuurdebat

KLIK HIER OM DE LIVESTREAM TERUG TE ZIEN


LEES HIER DE UITGEBREIDE ANALYSE MBT CULTUUR VAN DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S DOOR LKCA


VANUIT DE LOCHAL TILBURG | 8 FEBRUARI 2021

De huidige coronacrisis heeft de culturele en creatieve sector hard getroffen, zowel financieel als artistiek. Tegelijkertijd blijkt de behoefte aan en waardering voor kunst en cultuur groot.

Op 17 maart gaan we naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Het is nu meer dan ooit van belang om te weten wat de standpunten van de verschillende politieke partijen zijn met betrekking tot de culturele en creatieve sector. Wat zijn de ambities van de landelijke politiek op het gebied van kunst en cultuur? Wat valt er te kiezen?

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren Kunsten ’92 (in samenwerking met de Federatie Creatieve Industrie), Kunstloc Brabant, LKCA, De Kunst van Brabant, DOKc, en de Bibliotheek LocHal op 8 februari a.s. om 15.00 uur Hét Landelijke Cultuurdebat.

Het belang van de culturele en de creatieve sector

Landelijke politici gaan onder leiding van Ruben Maes met elkaar in debat. Wat is hun visie op de toekomst van Nederland: wat zijn de ingrediënten voor de samenleving na corona en voor de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn en blijven? Welke bijdrage levert volgens de politici de culturele en creatieve sector daaraan? Hoe komen we zo goed mogelijk uit deze crisis? Aan de hand van een aantal concrete casussen uit de cultuursector en andere domeinen zetten we het inhoudelijke debat op scherp.

Politici in debat 

Aan het debat nemen zeven partijen deel die in de afgelopen vier jaar actief het cultuurdebat in de Tweede Kamer hebben gevoerd: cultuurwoordvoerders Zohair El Yassini (VVD), Salima Belhaj (D66), Niels van den Berge (GroenLinks), Peter Kwint (SP). En daarnaast Eva Akerboom (Partij voor de Dieren, Tweede Kamerlid), Wytske Postma (CDA, Tweede Kamerlid) en Julian Bushoff (PvdA, nummer 13 op de kieslijst).

Casussen

De politici gaan met elkaar in debat aan de hand van concrete casussen:

> Playgrounds laat zien hoe een festival in coronatijd zich in zeer korte tijd 100% online heeft heruitgevonden. Wat levert dit op en wat heeft dit gekost? Wat heeft de sector nodig om zich na corona staande te houden en wat is het langere termijnperspectief?

> De GGD West-Brabant neemt ons mee in het project ‘De tijd van je leven’. Gezondheid is ook kwaliteit van leven en zingeving. Welke rol heeft de culturele sector hierin te spelen?

> Het Delftse initiatief Muzus toont de innovatieve waarde van kunst en cultuur. Muzus zet artistieke processen in bij maatschappelijke, maar ook beleids- en economische opgaven. Welke kansen zijn er om deze kracht nog beter te benutten?

> Met PLAN, de Brabantse TalentenHub op het gebied van theater, dans en circus zoomen we in op het belang van talentontwikkeling. Wat vraagt dit van samenwerking met partijen elders (zoals met Frascati)? En welke samenhang tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid is hiervoor nodig?


Op de homepage: Foto LocHal door Imara Angulo Vidal