10 oktober 2017

KABINET INVESTEERT IN CULTUUR

Het regeerakkoord van kabinet Rutte III vermeldt investeringen in kunst, cultuur en erfgoed. Kunsten ’92 is verheugd dat het nieuwe kabinet het belang voor Nederland onderkent van een gezonde culturele en creatieve sector.

De eerste bevindingen:

> Investeringen in cultuur zullen oplopen van € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019 naar €80 miljoen in 2020 en €80 miljoen in 2021. Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden versterking van de culturele infrastructuur.

> De Geefwet blijft bestaan. Ook gaat men onderzoeken hoe de indemniteitsregeling zodanig kan worden aangepast dat het uitlenen van kunst door musea gemakkelijker wordt

> Voor erfgoed en monumenten trekt het kabinet eenmalig de komende vier jaar 325 miljoen euro uit. Daarmee kan o.a. de leegstand bij kerken teruggebracht en geïnvesteerd worden in onderhoud en herbestemming. Particuliere eigenaren kunnen op rijkssteun blijven rekenen; of dat in de vorm van fiscale aftrek of subsidie gaat, moet nog blijken.

> Eerder was al uitgelekt dat het bezoek aan het Rijksmuseum voor ieder kind in Nederland een vast onderdeel wordt van het lesprogramma en er meer aandacht voor het Wilhelmus en de Nederlandse canon.

> Een punt van aandacht is de BTW-verhoging die van 6 naar 9% gaat, dus ook voor de tickets en aankopen in de culturele en creatieve sector. De effecten hiervan dienen spoedig in kaart te worden gebracht.

Binnenkort sturen wij een uitgebreider overzicht met meer details over de bestemming van deze middelen.

Lees hier het volledige REGEERAKKOORD
Vanaf pagina 19: Cultuur