Korte biografie Jeroen Bartelse

Jeroen Bartelse is geboren in Monster en groeide op in Hilversum. Hij studeerde bestuurskunde (Erasmus Universiteit) en promoveerde in 1999 op een proefschrift over hogeronderwijsbeleid (Universiteit Twente). Zijn onderzoekswerk speelde zich veelal over de grens af. Zo was hij enkele jaren verbonden aan hogescholen en universiteiten in Italië, Mozambique, Verenigde Staten en Zuid-Afrika
In 2000 stelde de Verenigingen van Universiteiten Jeroen aan als Hoofd Beleid en boog hij zich onder meer over de invoering van het bachelor-masterstelsel in Nederland. Later ging hij als (plv.) directeur Wetenschap en Kennis & Innovatie aan de slag bij het Ministerie van OCW en Economische Zaken.
Zijn liefde voor cultuur bracht hem in 2011 naar de Raad voor Cultuur, waar hij 6 jaar lang leiding gaf aan het adviesorgaan van regering en parlement op het gebied van cultuur en media. Sinds 2018 is hij algemeen directeur van TivoliVredenburg – het veelzijdige muziek- en cultuurgebouw in het hart van Utrecht.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis is Jeroen lid van de Taskforce culturele en creatieve sector en werkt intensief samen met Kunsten ’92.