9 oktober 2009

Kunsten ’92 en erfgoedorganisaties bieden Erfgoedagenda 2010 aan

Tijdens het jaarlijkse Museumcongres in de Abdij te Middelburg overhandigde Ad ‘s-Gravesande, voorzitter van Kunsten ’92, de erfgoedagenda aan Rob van Dooren, wethouder van onder andere Cultuur en Economische Zaken van Vlissingen. De erfgoedagenda is een initiatief van Vereniging Kunsten ’92 en groot aantal erfgoedorganisaties.

Kansen voor gemeenten
Door de toenemende decentralisering en veranderende wetgeving ligt er een steeds grotere verantwoordelijkheid voor erfgoed bij gemeentes. De kansen die erfgoed biedt worden nog lang niet overal gezien en benut. Kunsten ’92 en verschillende erfgoedorganisaties – waaronder de Nederlandse Museumvereniging – hebben daarom een erfgoedagenda samengesteld. Deze biedt een aantal handreikingen waarmee gemeenteraadsleden en wethouders een slagvaardiger erfgoedbeleid kunnen waarmaken, met een stevig draagvlak.

Erfgoed betekent veel voor een gemeente
Ieder gemeente heeft erfgoed: opgeslagen in de gebouwen, verhalen, archieven, musea en zelfs in de bodem ligt een schat aan materiaal te wachten. In de komende jaren is het voor gemeenten extra belangrijk aantrekkelijk te blijven voor burgers en bedrijven. Erfgoed is dus niet alleen een culturele, maar ook een economische factor van belang. Het draagt bijvoorbeeld in hoge mate bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En daarbij is cultuurhistorie een grote werkgever.

Meer informatie op www.erfgoedagenda2010.nl.

Erfgoedagenda 2010