15 september 2009

Het Kabinet vindt investeren in onderwijs, cultuur en wetenschap van groot belang, ook als het even minder gaat.

Eerste lezing Kunsten ’92 van de Miljoenennota 2010: Het staat niet in de Troonrede, maar wel in de Miljoenennota: Het Kabinet vindt investeren in onderwijs, cultuur en wetenschap van groot belang, ook als het even minder gaat. Een kwalitatief hoogwaardig aanbod, ontwikkeling van talent en vergroting van deelname aan cultuur, in het bijzonder door jongeren, worden met name genoemd.

Het grootste deel van de voorgenomen investeringen blijft gehandhaafd. OCW is vooralsnog uitgezonderd van een korting op de prijsbijstelling die aangekondigd staat voor het jaar 2011. Cultuur valt op dit moment niet onder de 20 aangewezen beleidsgebieden die onderworpen worden aan een brede heroverweging.

Toch zijn er in het aanvullend beleidsakkoord enkele bezuinigingen opgenomen:

Cultuurprofijtregeling
Het budget wordt met ingang van 2010 met € 2 miljoen verlaagd. Voor de innovatieregeling komt in plaats van € 5 miljoen € 3 miljoen beschikbaar

Digitale cultuur en innovatie
De middelen voor digitalisering en innovatie worden met ingang van 2010 met € 3 miljoen verlaagd, vanaf 2011 met € 5 miljoen.

Geen gratis musea tot 12 jaar
De daarvoor gereserveerde middelen worden vanaf 2010 ingeleverd. Een deel daarvan wordt in 2010 en 2011 gebruikt voor experimenten met betrekking tot gratis toegang tot musea en deels voor de huisvestingsmiddelen van het Instituut Collectie Nederland Media.

De intensivering voor de Publieke Omroep wordt verminderd met 25 miljoen. Vanaf 2011 is er € 75 miljoen extra beschikbaar in plaats van € 100 miljoen.

De Miljoenennota en Rijksbegroting vindt u op www.rijksbegroting.nl.