31 augustus 2009

Berenschot onderzocht gemeentelijke modellen voor cultuursubsidies

In het Paradisodebat van 2009 stond de kloof tussen cultuur en politiek centraal. Bureau Berenschot vergeleek gemeentelijke modellen voor de verdeling van subsidies. En constateerde dat het cultuurbeleid van gemeenten en het rijk grotendeels overeen komt. En waar veel discussie over subsidiegelden is het budget toeneemt.
Berenschot vergelijking gemeentelijke modellen tbv Paradisodebat 2009