30 augustus 2009

Paradisodebat 2009: de kloof tussen kunst en politiek

Op zondag 30 augustus 2009 vond voor de zevende keer het Paradisodebat plaats. Georganiseerd door Kunsten ’92, Paradiso, Kunst van Vooruitzien en ACI (directie overleg Amsterdamse Culturele Instellingen). Ook dit jaar werd tijdens de Uitmarkt in Amsterdam bij de opening van het culturele seizoen een actueel cultuurpolitiek onderwerp aangesneden. Dit jaar had het Paradisodebat de titel:

DE KLOOF TUSSEN KUNST EN POLITIEK
De wens tot versterking van de politieke en maatschappelijke betrokkenheid bij kunst, cultuur en erfgoed wordt ook in de kunstsector breed gedeeld. Over de gevolgen die dat zou moeten hebben voor het cultuurbeleid lopen de meningen uiteen. Dit bleek onlangs ook weer bij de Boekmanlezing, uitgesproken door Carolien Gehrels, cultuurwethouder van de gemeente Amsterdam.

Hoe kan het draagvlak voor kunst en cultuur bij de politiek en in de samenleving worden vergroot? Door een andere wijze van beoordeling en toekenning van subsidies? Weg met de kunstraden en beoordelingscommissies? Leve de kunstschouwen? Moet de politiek zich werkelijk meer met de kunsten bemoeien? En moet de kunstwereld bijdragen aan de realisering van politiek-maatschappelijke doelen?

Na een inleiding van Ad ‘s-Gravesande, voorzitter van Kunsten ’92, verdedigden landelijke en lokale politici onder leiding van Lennart Booij hun standpunten in een confrontatie met de weerbarstige praktijk.

Met o.a. Carolien Gehrels (cultuurwethouder Amsterdam), de Tweede Kamerleden Han ten Broeke (VVD), Boris van der Ham (D66), John Leerdam (PvdA), Hans van Leeuwen (SP), Mariko Peters (GroenLinks), Nicolien van Vroonhoven (CDA), Floris de Gelder (cultuurwethouder gemeente Utrecht), Els Swaab (voorzitter Raad voor Cultuur) en George Lawson (directeur-bestuurder NFPK+).

BERENSCHOT ONDERZOCHT: GEMEENTELIJKE MODELLEN CULTUURBELEID
Tijdens het paradisodebat presenteerde Bastiaan Vinkenburg van Bureau Berenschot het rapport “De kloof tussen kunst en politiek”, een vergelijking van gemeentelijke modellen voor de verdeling van cultuursubsidies.

Daartoe zijn de cultuurplannen onderzocht van 10 gemeenten met veel cultuur.
De vergelijking van gemeentelijke modellen voor verdeling van cultuursubsidies heeft als inzichten opgeleverd:
– Het cultuurbeleid van gemeenten en het rijk komt grotendeels overeen
– Daar waar veel discussie over subsidiegelden is, neemt het budget toe
– Het beleid en de extra gelden leiden echter niet tot grote vernieuwing

Onderaan deze pagina treft u de resultaten van het onderzoek. De achterliggende data van ons onderzoek kunt u vanaf maandag 31 augustus vinden op: www.berenschot.com/kunstencultuur

 

Verslag Paradisodebat 2009 – De kloof tussen Kunst en Politiek
Presentatie Berenschot – gemeentelijke modellen voor verdeling cultuursubsidies
Inleiding George Lawson – De politiek op afstand houden is in het belang van de kunsten
Inleiding Ad s-Gravesande – de kloof tussen Kunst en Politiek