25 juni 2020

Brief Kunsten ’92 voor Tweede Kamerdebat cultuur op maandag 29 juni 2020

Verslag TK cultuur en corona II 29 juni 2020

Brief Kunsten ’92 voor Tweede Kamerdebat Cultuur 29 juni 2020

Op maandag 29 juni a.s. vindt het Tweede Kamerdebat cultuur plaats over de coronacrisis en het advies Basisinfrastructuur 2021 – 2024 van de Raad voor Cultuur.

In een brief aan de Tweede Kamer betoogt Kunsten ’92 dat de basisinfrastructuur (BIS) een belangrijk onderdeel is van een veel breder cultureel en creatief ecosysteem. Hierin is ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling, is de keten van productiecapaciteit en presentatie in balans en is een goed gespreid stelsel van culturele voorzieningen gegarandeerd. Het BIS-advies van de Raad voor Cultuur kan niet los worden gezien van de schade die de coronacrisis toebrengt aan dit ecosysteem.

Deze crisis heeft aangetoond dat de culturele en creatieve sector geen ornament is, maar net als de zorg en het onderwijs een fundament van de samenleving. Er is nog nooit zo unaniem en overtuigend door pers, publiek en politiek verklaard hoe groot de betekenis en waarde is van kunst en creativiteit voor economie, werkgelegenheid, toerisme, integratie, onderwijs, zorg en bovenal verbeelding en identiteit.

Tegelijkertijd blijkt de grote afhankelijkheid van een sterke economie deze sector extra kwetsbaar te maken. Het is één van de zwaarst en meest langdurig getroffen sectoren in de crisis. De kwetsbaarheid schuilt ook in de arbeidsmarkt van de sector, met veel onderling afhankelijke, vooral kleine instellingen, bedrijven en freelancers. Ook de SER wijst daar opnieuw op. De crisisschade in het brede cultuurveld vraagt, zeker in de komende jaren van herstel, om een sterkere basisinfrastructuur en sterkere fondsen.

Brief Kunsten ’92 voor Tweede Kamerdebat Cultuur 29 juni 2020